Battlefield V Battlefield 1 Battlefield 4 Battlefield Registrace

Další vylepšení rovnováhy zbraní Battlefieldu 1

S vydáním obsahu Battlefield™ 1 Turning Tides – North Sea přichází zásadní změna systému vyvážení celého zbraňového arzenálu hry. Tato vyžádaná změna se připravovala již nějakou dobu, a proto jsme se rozhodli popsat související úpravy a jejich efekty podrobněji. Více vám přiblíží Alex Sulman, vedoucí designér herního systému.

Co myslíte vyvážením zbraní a hodnotou „Time to Kill“?

Pojem vyvážení zahrnuje mnoho faktorů. Co se týče individuálních zbraní, máme na mysli celkovou účinnost, která je ovšem ale také výsledkem více faktorů. Jedná se hodnotu poškození na jeden projektil, kadenci, velikost zásobníku, sílu a typ zpětného rázu, rozptyl střel, ideální vzdálenost, rozdíl v mířené střelbě a střelbě od boku. A to je jen výběr těch nejdůležitějších.

Mnoho z těchto aspektů se u jednotlivých zbraní relativním způsobem liší. Základní zbraňové kategorie – samopaly (SMG), brokovnice, lehké kulomety (LMG), samonabíjecí pušky (SLR) a opakovací (Bolt Action) pušky – by měly mít působit unikátním způsobem a vynikat v rozdílných parametrech. Na toto má vliv i specifická varianta každé jednotlivé zbraně, tedy Storm, Optical nebo Factory.

Z důvodu spolupůsobení tolika faktorů je správné vyvážení velmi důležité. Faktem totiž zůstává, že zbraně jsou klíčovým aktivním herním prostředkem v Battlefieldu 1 a jejich chování má zásadní vliv na celkový pocit z toho, jak hra funguje a jak se hraje.

Faktor „Time to Kill“ (nebo TTK) označuje průměrný čas potřebný k zabití protivníka a je přirozeně úzce spjatý s účinností zbraně. 

Proč k úpravám vyvážení dochází právě teď?

Když jsme před více než jedním rokem vydávali Battlefield 1, stavěli jsme mimo jiné na tom, že TTK byl pomalejší, resp.delší než dejme tomu v Battlefieldu 4.

Jak hra postupně zrála a získávala komunitu stálých hráčů, bylo stále zřejmější, že tento přístup přinášel víc negativních dopadů, než bych si bývali přáli. Prostřednictvím delší doby TTK jsme až neúměrně trestali nepřesnou střelbu a situace přečíslení. S rozšiřujícím se arzenále zbraní stávající fungování TTK také způsobovalo zmenšující se rozdíly mezi jednotlivými zbraněmi a jejich typy. Všechny tyto skutečnosti, doplněné o připomínky z komunity, nás přiměli systém TTK v Battlefieldu 1 takříkajíc zreformovat.

Proč tento proces trval tak dlouho?

S nápadem na kompletní přepracování systému jsme přišli okolo září 2017 a od té doby postupně zapracováváme dílčí změny. Věrní fanoušci z komunity na Redditu a v CTE si možná vzpomenou, že jsme celou jednu testovací fázi v CTE po vydání přídavku Battlefield 1 In the Name of the Tsar věnovali právě principu TTK. Tito samí hráči mohou z pochopitelných důvodů cítit frustraci z toho, že nám přenesení změn z CTE do hry trvalo tak dlouho.

Doufáme, že se nám teď podařilo osvětlit, že velký počet spolupůsobících vlivů a potenciálně závažný dopad na fungování hry jsou důvody, proč bylo třeba ke změnám TTK přistupovat s plnou odpovědností. Vzali jsme v úvahu veškerou zpětnou vazbu od hráčů a soustředili se na to, aby byl výsledek co nejlepší. A tak s radostí můžeme nové změny představit spolu s vydáním obsahu Battlefield 1 Turning Tides – North Sea.

Jak se změny ve vyvážení zbraní konkrétně projeví?

Změny se projeví v mnoha, i komplikovanějších rovinách. Na první pohled tedy nemusí být konkrétní dopady patrné. Můžete oprávněně očekávat změny v celém zbraňovém systému, ale vědomě je pocítíte spíše až po nějaké době. Hráči by měli obecně zaznamenat kratší čas potřebný k zabití (time-to-kill, TTK), lepší efektivitu v situacích přečíslení a výraznější rozdíly mezi jednotlivými zbraněmi a jejich typy.

Změny v situacích střetu různých bojových tříd
Shrnutí uvedená níže vám naznačí, jak se změní charakteristika zbraní při střetech na různé vzdálenosti.

Assault vs. Medic

 • Medic si uchovává převahu na každou vzdálenost kromě té nejkratší.
 • Celkové snížení času TTK při střetu na krátkou vzdálenost u zbraní třídy Assault zajistí, že třída Assault nadále dominuje v uzavřených prostorech.

Assault vs. Support

 • Největším rozdílem je zpomalení zbraní třídy Support s kratším dosahem, takže poměr celkové efektivity se posouvá ještě více ve prospěch třídy Assault.
 • Na delší vzdálenosti zůstávají kulomety třídy Support výrazně účinnější v porovnání se samopaly třídy Assault.

Assault vs. Scout

 • Zde zůstává poměr efektivity beze změn. Tyto třídy tvoří svůj vzájemný opak a o vítězi obvykle rozhodně právě vzdálenost.

Medic vs. Support

 • Největší změnou je způsob, jak se Medic vyrovnává s opozicí ve formě lehkého kulometu. Samonabíjecí pušky (SLR) se hodnotou TTK blížily lehkým kulometům (LMG) a protivníka tedy bylo často možné jejich pomocí zdolat. Po posledních změnách bude tato taktika riskantnější, protože kulomet Medika může zabít dřív, než se ten stačí skrýt a použít ošetření.
 • Přesnost lehkých kulometů je nyní snížená a Medikovy pušky mají o něco větší dosah, což mu dává několik možností: může třídu Support ostřelovat z o něco delší vzdálenosti, nebo provést útok z nečekaného směru a využít slabinu lehkého kulometu, tedy zhoršenou přesnost v situaci, kdy je hráč zaskočen a nestihne zamířit nebo použít dvojnožku.

Medic vs. Scout

 • Medici získali o něco větší přesnost na delší vzdálenosti a mohou tedy pro Scouty představovat větší hrozbu než dříve. Jinak tato střetnutí zůstávají bez větší změny.

Support vs. Scout

 • Třída Support je teď na delší vzdálenosti o něco nebezpečnější než dřív. Scout se teď musí s větší snahou pokusit o zabití na jeden zásah dřív, než Support stačí palbu opětovat. Jinak tato střetnutí zůstávají bez větší změny.

Změny týkající se zbraní
Co se týče jednotlivých typů zbraní, zaznamenáte při střelbě z ideální vzdálenosti pro danou zbraň především snížené množství munice potřebné k zabití a další změny ke zlepšení ovládání:

Brokovnice

 • Brokovnice zůstávají zdaleka nejlepší volbou pro krátké vzdálenosti a úměrně špatnou volbou pro delší vzdálenosti (s výjimkou variant „Slug“).
 • Došlo k úpravám mechanismu fungování broků ve prospěch větší konzistence.

Změny

 • Zavedení mřížky pro rozptyl broků, aby se zajistilo rovnoměrnější rozptýlení broků v zásahovém obrazci bez shlukování broků do jednoho místa:

o   Dosáhne se snížení frekvence šťastných zabití na jeden zásah mimo efektivní dostřel.

o   Dosáhne se nižší frekvence situací, kdy střelec náhodně smolným způsobem mine cíl i na krátkou vzdálenost z důvodu nevyhovujícího rozptylu broků.

 • Vyrovnání počtu broků za účelem lepšího sledování efektivity.

o Všechny brokovnice mají 12 broků.

o   Míru poškození teď modifikujeme pozměněním efektivity jednotlivých broků namísto změnou počtu broků, což mělo doposud za následek nejednotné chování jednotlivých brokovnic v závislosti na ráži a počtu broků, které zasáhly cíl.

Samopaly (SMG)

 • Samopaly jsou i nadále na kratší vzdálenosti druhou nejlepší volbou hned po brokovnicích
 • Rychlý pokles dráhy střel a velký rozptyl z nich činí neefektivní zbraně na delší vzdálenosti a tuto nevýhodu sdílejí opět s brokovnicemi.
 • Variabilita času TTK u jednotlivých samopalů byla snížena, s čímž souvisí snížení výhodnosti velkých zásobníků konkrétních samopalů (třeba Hellriegel a Automatico), aby se rozšířily možnosti pro bojovou třídu Assault

 Změny

 • Samopal teď ve vzdálenosti do 12 metrů vyžaduje k zabití cíle nejvýše 4 projektily. Tato změna:

o   Podpoří silnou stránku samopalů s učiní z nich lepší konkurenci brokovnic.

o   Zaručí, že použití samopalu je v uzavřených prostorech je stejně racionální variantou jako hození granátu.

o   Sníží výhodu velkých zásobníků, např. u Hellriegel, díky tomu, že je k zabití potřeba méně munice.

o   Sníží výrazný rozdíl v hodnotě TTK vázaný na rozdílnou kadenci.

o   Poznámka: Abychom zabránili neúměrnému posílení Automatica, nezíská tato zbraň snížení na hodnotu 4 projektilů potřebných k zabití, ale zůstane na 5.

 • Na dlouhou vzdálenost jsme snížili počet kulek nutných k zabití o 1.

o   Tímto mírně naroste efektivita samopalů na delší vzdálenost.

o   Nezměněný zpětný ráz a rozptyl střel na tuto vzdálenost stále snižují efektivitu na jednu z nejnižších úrovní.

 • Zvýšený vertikální výkyv hlavně u samopalu a snížení bonusu k vertikálnímu výkyvu u balíčku Storm.

o   Tímto mírně vzroste obtížnost manipulace se samopalem na delší vzdálenost.

o   Bude umožněna vyšší variabilita mezi jednotlivými samopaly.

o   Efektivita balíčku Storm je o něco méně výhodná, čímž se současně snižuje efektivita varianty Storm u Automatica a Hellriegel Factory (používající modifikátory Storm), což jsou nejpoužívanější samopaly.

Lehké kulomety (LMG)

 • Lehké kulomety disponují největší palebnou silou, ale za cenu horšího ovládání a omezení pohyblivosti.
 • Je-li hráč připraven k boji, jsou lehké kulomety nejsilnější zbraní na střední vzdálenost.
 • Pokud je hráč naopak zaskočen nečekaným útokem, je kvůli neúčinné palbě od boku a většímu rozptylu střel v nevýhodě.

Změny

 • U všech kulometů jsme snížili počet projektilů nutných k zabití o 1.

o   Tím naroste standardní hodnota ranivosti u kulometů a výsledkem je nejlepší hrubá hodnota TTK.

 • Snížení počtu zásahů nutných k zabití ze současných 7 o 2 za současného mírné navýšení zpětného rázu.

o   Tyto zbraně působily slabší zejména vzhledem k tomu, že je kadence u těchto kulometů nejnižší. Výsledná nižší ranivost znamená, že aby zůstaly tyto zbraně konkurenceschopné, potřebovaly téměř nulový zpětný ráz.

 • Navýšení času potřebného k zaměření u všech kulometů.

o   Pokud je hráč zastižen nepřipravený, zůstávají kulomety vzhledem k dlouhé době potřebné k zaměření cíle nejméně efektivní.

o   Při míření jsou ve srovnání se samopaly pomalejší.

 • Navýšení rozptylu střel při míření („ADS“) u všech kulometů, aby se zohlednila jejich hmotnost.

o   Tím je zajištěno, že kulomety potřebují k získání ideální přesnosti delší palbu.

o   Nemá žádný vliv na kulomet, který je už v pozici míření a připraven ke střelbě.

 • Úprava modifikátorů při použití dvojnožky, aby se eliminoval rozptyl při prvním výstřelu.

o   Zajišťuje, že je dvojnožka výhodnější pro těžší kulomety, které obecně trpí vyšším rozptylem střel při první výstřelu.

 • Úprava modifikátorů dvojnožky snížením bonusu k horizontálnímu výkyvu.

o   Snižuje vliv dvojnožky na rychlopalné kulomety s vysokým horizontální výkyvem hlavně.

 • Mírné zvýšení vertikálního výkyvu hlavně u všech kulometů.

o   Ve skupině kulometů s nízkou kadencí byly velmi malé rozdíly vzhledem k téměř nulovému zpětnému rázu. Tato změna přinese vyšší variabilitu mezi jednotlivými samopaly.

 • Snížení modifikátoru vertikálního výkyvu u balíčku Storm.

o   Balíček Storm byl vzhledem k velké poskytované redukci zpětného rázu nadužívaný.

Samonabíjecí pušky (SLR)

 • SLR jsou nejflexibilnější kategorií zbraní.
 • Hodnotou TTK jsou o něco slabší než ostatní zbraně, ale tuto nevýhodu vyvažují jinými vlastnostmi

o Mají výrazně lepší výkon na delší vzdálenosti než samopaly a brokovnice.

o Lepší ovladatelnost a rychlejší zaměření cíle než lehké kulomety.

o   Na krátkou vzdálenost jsou efektivnější než odstřelovací pušky.

 Změny

 • Zvýšení základní přesnosti odečtením konstantní hodnoty rozptylu střel od základní hodnoty.

o   To SLR puškám umožní konzistentnější frekvenci zásahů na delší vzdálenosti, kde tak mohou určitým způsobem konkurovat odstřelovacím puškám.

o   Tato změna má vůbec největší poměrný efekt a má dopad na pušky s delším dostřelem jako Selbstlader 1906 nebo Mondragon.

 • Snížení rozptylu na jednu střelu.

o   Tím potřebují SLR méně času k přípravě na další výstřel.

o   Je také možné vystřelit s maximální možnou kadencí více střel před tím, než rozptyl střel začne být nesnesitelný.

o   Tato změna má největší dopad na SLR na kratší vzdálenosti, ze kterých se často střílí na co nejvyšší kadenci, jako M1907 SL.

 • Snížení poklesu ranivosti spolu se vzdáleností.

o   SLR pušky využívané na střední vzdálenosti tak mohou ve více střetech využít co nejlepší TTK.

o   Největší dopad má tedy tato změna na pušky se středním dostřelem, jako Cei Rigotti a Autoloading 8.

Opakovací pušky (Bolt-Action)

 • Tyto pušky dovedou na dlouhou vzdálenost zabíjet na jeden zásah.
 • Velmi nízká kadence znamená, že jsou velmi špatně použitelné na krátkou vzdálenost.
 • Ze všech kategorií se dočkaly nejméně změn.

Změny

 • V zásadě žádné. Zbraně jako M1903 Experimental a obdobné, nezapadající do kategorie bolt-action, se dočkají změn náležejících k té skupině zbraní, se kterou sdílejí největší podobnost.

Vrhněte se do Battlefieldu 1 a vyzkoušejte ještě dnes, jak se hraje s novým systémem vyvážení. Ještě jednou zdůrazňujeme, že změny nemusí být patrné na první pohled. Po nějaké době by se ale měla projevit změna v tom, jaké typy zbraní hráči nejčastěji používají, a sami zjistíte, že v určitých ideálních situacích jste úspěšnější než dříve, Na viděnou na bojišti.

SOUVISEJÍCÍ AKTUALITY

Battlefield 1 – Aktualizace a opravy – Srpnová aktualizace

Vítejte u opravné aktualizace Battlefieldu 1.

Poznámky k aktualizaci Battlefieldu 1 – Letní aktualizace

S nadšením se s vámi chceme podělit o úžasná vylepšení, díky kterým se bude Battlefield 1 hrát ještě lépe.

Cesta k Battlefieldu V: získejte Battlefield 1 Turning Tides zdarma* do 3. …

Hry Novinky Kariéra Fóra Newsletter Kalendář Koupit facebook twitter gplus youtube instagram twitch

NA VÝROBĚ TÉTO HRY SE NEPODÍLEL (AŤ UŽ FINANČNĚ, FORMOU SMLOUVY O PROPAGACI NEBO SPONZORINGU, ČI JINAK) ŽÁDNÝ VÝROBCE VOJENSKÉ ČI ZBRAŇOVÉ TECHNIKY NEBO VOJENSKÉ VÝSTROJE.

Hry NOVINKY Nápověda O nás UNITED STATES DEUTSCHLAND UNITED KINGDOM AUSTRALIA FRANCE ČESKÁ REPUBLIKA NEDERLAND POLSKA ESPAÑA РОССИЯ 日本 대한민국 BRASIL MÉXICO ITALIA 繁體中文 TÜRKÇE الشرق الأوسط Právní informace Aktualizace k online službám Uživatelská smlouva - NOVÉ Zásady nakládání s os. údaji a cookies - NOVÉ