Battlefield V Battlefield 1 Battlefield 4 Battlefield Registrace

Nová aktualizace přináší do Battlefieldu 1 mapu Giant’s Shadow, divácký režim a mnoho dalšího

S radostí vám představujeme všechny úpravy, které jsme připravili, v čele s novou mapou Giant’s Shadow. K tomu přidáváme hromadu oprav a změn za účelem vyvážení hry, skvělé nové nastavení pro režim Custom Game v podobě módu Standard Issue Rifles, který už brzy vyzkoušíme společně s komunitou. Nakonec s nemenší radostí oznamujeme, že tato aktualizace zahrnuje i divácký režim, a upřímně se těšíme na to, co s ním komunita všechno dokáže.

Pohodlně se usaďte, vezměte si něco teplého k pití a přečtěte si na následujících řádkách, co nového vás ve hře čeká. Pokud není uvedeno jinak, týkají se změny všech platforem.

Na viděnou na bojišti!

  • Alexander „Striterax“ Hassoon
  • Erik „TheHelgon“ Ortman
  • Alan „Demize99“ Kertz
  • Steve „whitewalrus“ Lin
  • Randy „SonicAmplitude“ Stanton

VÝZNAMNÁ ZMĚNA: GIANT'S SHADOW

Nová mapa pojmenovaná Giant’s Shadow byla inspirována bitvou na řece Selle z roku 1918. Bojišti vévodí obří vrak vzducholodě, v jehož stínu se odehrávají líté boje na otevřeném prostranství a na říčních březích podél železniční tratě Cateau-Wassigny. Vyzkoušejte novou granátovou kuši – a zasáhněte do boje ve chvíli nouze s obrněným vlakem.

VÝZNAMNÁ ZMĚNA: DIVÁCKÝ REŽIM

Rádi bychom vám představili nový divácký režim, tedy Spectator mode. V diváckém režimu se hráči mohou připojit k probíhajícím zápasům v BF1 v roli diváka, přepínat mezi zobrazením z první nebo třetí osoby s funkcí Player View, sledovat akci z ptačí perspektivy s funkcí Table Top nebo volně procházet herním světem s volnou kamerou Free Cam.

VÝZNAMNÁ ZMĚNA: STANDARD ISSUE RIFLES

Režim Custom Game byl obohacen o nové herní nastavení: Standard Issue Rifles. Pokud je tato volba zapnutá, budou mít všechny třídy přístup pouze a jedině ke standardním puškám své frakce. Tyto zbraně nejsou osazeny optikou a mají hráčům lépe zprostředkovat atmosféru bojů ze zákopů první světové války.

Úpravy a vylepšení hry

Herní systém a hratelnost

Monte Grappa, Suez, Ballroom Blitz & Argonne Forest – úpravy některých oblastí map, na kterých bylo pro útočníky obtížné obsadit konkrétní sektory

Opravena chyba, kdy mohlo dojít k zabití člena vlastního týmu při zabití nepřítele, který se připojil přes přítele ve vašem týmu. Vylepšení síťového kódu za účelem zrychlení pohybu při zaujímání různých pozic. Doposud bylo takto ošetřeno jen stání a přechod ze stání do přikrčení. Teď se tato úprava vztahuje na všechny přechody i chůzi

Části trosek po zničení vzducholodě už by neměly způsobovat občasné zabití

Opraven trhaný pohyb letadel v multiplayeru. Drobná úprava systému vytváření rychlých her v režimu Operations, aby se zredukoval počet případů, kdy se hráč připojí ke končící hře

Upraven způsob a okolnosti vstupu behemotha na mapu v režimu Operations. Behemoth se neobjeví, pokud má tým momentálně výrazný náskok. Tato změna se vztahuje na tým útočníků i obránců v Operations

Obráncům nepřijede behemoth na nové úrovni, pokud už útočníci čerpají posily z posledního praporu

Snížen počet behemothů pro útočníky, aby se předešlo tomu, že budou mít jednoho k dispozici při každém pokusu na druhé a třetí mapě. Zvýšen rozdíl ve skóre týmů, který spouští objevení behemotha

Opraven trhavý pohyb kamery při přechodu do letadel ve vzduchu

Dalekohled v režimu pro jednoho hráče funguje i při zapnuté volbě click-to-zoom. Pokud je tato volba zapnuta v multiplayeru, jednotlivé úrovně přiblížení se neztrácejí ani při změně zbraně nebo dobíjení

Přidána možnost vyloučení hráče v režimu Custom Games, pokud hráč vstoupí do hry s nepovolenou zbraní

Rozdělení možností click/hold-to-zoom (přiblížení kliknutím či podržením tlačítka) u zbraní pro vozidla a vojáky

Opravena chyba, kdy hráč nezískal body za obsazení kontrolního bodu, pokud obsazovací území opustil a znovu se do něj vrátil

Snížení rozptylu střel u minometů z 3 na 2,75

Opravena chyba způsobující nasazení do hry za špatnou třídu, pokud se třída měnila ještě v době výsadku

Opravena chyba s chybějící nebo špatnou rotací granátů hozených směrem od hráče

Opraveny přechody kamery, když hráč zemře. Opraven efekt škubání u koní při výbuchu

Opravena chyba způsobující špatné zobrazení přísavkové nálože při jejím umisťování na dveře

Opravena chyba, kde omezení míření při poloze vleže nebylo uplatněno při opětovném výsadku

Opravena občasná neviditelnost hráčů při vystupování z některých vozidel

Opraveno zasekávání hráčů na vrcholu vozidel

Opravena chyba, kdy zajištěné vlajky bylo možné roztáhnout zásahem plášťových projektilů

Opraven trhavý pohyb behemotha při pohledu třetí osoby od země

Opravena chyba způsobující kolizi objektů na stropu tunelu na mapě Monte Grappa

Opravena chyba, kdy byla k pušce u jízdního vojáka přiřazena animace šavle

Opravena chyba, kdy byly někdy při zásahu střílen behemotha výbušninou vyřazeny špatné střílny

Opraveno špatné fungování ničení jednotlivých částí vzducholodí

Opravena chyba způsobující, že elitní třídy ve vozidlech nebo u stacionárních střílen mohly utrpět stejné poškození jako běžní vojáci

U hráčů používajících volbu click-to-zoom se teď správně přeruší sprint při přiblížení a znovu obnoví při odchodu z přiblížení

Trosky střílen u pevností zůstávají po celou dobu hry nebo do doby, kdy se zrodí nová střílna, aby se zabránilo kolizím s vojáky a vozidly

Drobné úpravy chování brány a jí působeného poškození na mapě Ballroom Blitz

Úprava destrukce herního prostředí, aby se neobjevovaly vznášející se lampy

Úpravy životnosti kamenného mostu na mapě Sinai Desert za účelem sjednocení

Opraven objekt na mapě Ballroom Blitz způsobující kolizní poškození tankům

Opravena zvláštní animace během přistupování ke stacionární zbrani QF1 AA

Přidány další varianty výsadku na kontrolní bod C v režimu Conquest na mapě Empire's Edge

Vojáci už nemohou vstoupit do zničené věže na mapě Ballroom Blitz

Vržení granátu už není přerušeno stisknutím tlačítka pro přiblížení při držení tlačítka pro odhození granátu. Vržení lze přerušit dobíjením

Opravení světlic, které mohly prorazit plášť letadla

Světlice teď může rozbít sklo

Vojáci už nemohou přepnout na puškové granáty, když nemají munici. Karabina C96 teď po vyčerpání munice správně přepne na záložní zbraň

Opraven chybný zaměřovací obrazec u Cei-Rigotti ve tvaru kříže

Opraveny potíže s okluzí a kolizemi na mapě Ballroom Blitz

Úprava velikosti prstencového zaměřovacího obrazce pro komfortnější střelbu

Minomet už nelze umístit do křovin

Opravena chyba, kdy se při vytváření hry dle doporučení neobjevila načítací obrazovka

Opravena chyba, kdy byli hráči po restartování konzole při hraní kampaně přeneseni na dřívější kontrolní bod

Úpravy a vylepšení hry

Vojáci

Pohyb

Zapracovali jsme několik oprav a vylepšení týkajících se ovladatelnosti hráčských postav. Z většiny se jedná o opravy chyb, které přispějí k větší citlivosti v ovládání vojáků. Spadá do toho nemožnost přejít v určitých situacích z přikrčení nebo plížení do sprintu a opravy přiblížení pohledu. Ačkoliv věříme, že se tuto problematickou oblast podařilo vylepšit, rádi uslyšíme vaši zpětnou vazbu, abychom případně věděli o jakýchkoliv neřešených, příp. i zcela nových problémech.

Asistent míření

Aktualizace se týká i funkce asistenta míření v BF1. Aby se asistent míření aktivoval, hráč musí vědomě s využitím ovládacích prvků usilovat o zacílení. Doposud bylo možné zamířit zbraň automaticky i v případě, kdy hráč kolem svého cíle jen procházel, což nebylo zamýšlené. Rozšířili jsme i ovládací možnosti na konzolích, konkrétně jde o možnost úprav central dead zone, tedy nastavení, kdy konzole neregistruje nezáměrný pohyb ovládacích prvků v určitém rozsahu. Při nastavení příliš úzké nereakivní zóny může docházet k nezamýšleným posunům při míření. Funkce automatického přesunu zaměřovacího obrazce na cíl (snap to target) v asistenci míření zůstala beze změny. Jsme si vědomi, že část hráčů aktivně lobbuje za omezení nebo zrušení asistence míření, ale jsme toho názoru, že by to bylo ke škodě celé hráčské komunity. O tomto tématu se vedou vášnivé debaty a my očekáváme, že se na podobu asistence míření objeví celá řada dalších připomínek, a veškeré diskusi jsme otevření. Obzvlášť bychom chtěli vyjít vstříc hráčům, kteří si přejí hrát bez asistence, a jejich přání nechceme nechávat bez odezvy.

Úpravy a vylepšení hry

Vojenská technika

Nasazení vozidel

Tato aktualizace upravuje chování systému pro situace, kdy je hráč nasazen do hry jako tankista, pilot nebo příslušník jezdectva bez vozidla, resp. bez koně. Opravili jsme také chyby, které způsobovaly, že hráč v těchto případech obdržel nesprávnou variantu výzbroje, např. při nasazení do tanku měl jezdeckou výzbroj. Ve výjimečných situacích, kdy žádné vozidlo nelze do hry nasadit, se zablokuje i nasazení hráče do hry. Může se tak stát z důvodu specifického rozestavení vojáků a vozidel v herním světě a mělo by se skutečně jednat o vzácné případy. Doposud v těchto případech docházelo k nasazení hráče do hry bez vozidla. Nový systém nasazení hráče zabrání a zobrazí chybovou hlášku „spawn not available“.

Landship

Pohled na dosavadní průběh her nám ukázal, že landship nemá takový prostor, jaký si zaslouží. Chtěli jsme posílit roli tohoto tanku v týmové hře a motivovat hráče k jeho výběru. Největší změna je nově přidaná možnost nasazení spolubojovníků přímo do landshipu, podobně jako je to momentálně možné s těžkým tankem. Díky tomu může být landship vždy plně obsazen, což posílí jeho efektivitu ve hře. Posílili jsme dále schopnosti řidiče a pancíř landshipu, aby se úrovní obrnění vyrovnal těžkému tanku. Specifický tvar landshipu zapříčiňuje, že je v porovnání s těžkým tankem jednodušší vyřadit jeho pásy a zbraně.

Letecká technika

Hratelnost leteckých soubojů a letecké techniky obecně doznala řady úprav. Odstranili jsme chybu, která umožňovala okamžitou likvidaci letadel pomocí Ranken Darts, které jsou zamýšlené jako zbraně proti pozemním, nikoliv vzdušným cílům. Zvýšili jsme účinnost kulometů u stíhacích letounů, přičemž konkrétně bombardéry jsou teď vůči této kulometné palbě zranitelnější. Rakety obdržely navýšení rychlosti, aby jejich použití působilo konzistentněji. V kombinaci s redukcí přehřívání tak došlo k posílení role stíhacích letounů, bez nutnosti zneužívat chyby v systému nebo spoléhat na štěstí. Snížili jsme také účinnost zbraní střelců ze zadních pozic, abychom zabránili situacím, kdy si hráči jednoduše vyměnili role a zbavili se ze zadního střeliště svých pronásledovatelů. Tato taktika je pochopitelně stále zcela platná, ale její realizace je obtížnější a více závisí na dovednosti hráče. Redukce účinnosti zadního střeliště není tak signifikantní, aby výrazněji narušila týmový aspekt hry a omezila výhodu plně obsazeného letounu.

Linie pohledu

Zapracovali jsme opravu, která teď zabrání hráčům ve střílení okolo objektů blokujících výhled. Tato změna je nejpatrnější v zobrazení třetí osoby a má za cíl eliminovat situace, kdy mohl hráč střílet na cíl a současně být plně chráněn krytem. Naším záměrem je vyvážit režimy zobrazení z pohledu první a třetí osoby ve vozidlech a tato oprava by výrazným způsobem měla zajistit, že se pohled třetí osoby nestane dominantním stylem.

Podrobnější změny u bojové techniky

TankGewehr teď má větší ranivý účinek, z 120–150 na 160–180. Změna se projeví u landshipu i Tank Huntera. Škody působené letadlům zůstávají prakticky beze změny.

Minomety landshipů mají poněkud zvýšený dostřel.

Rozestavení Mortar u landshipu teď zahrnuje 5 míst, se dvěma dodatečnými kulometnými pozicemi

Rozestavení Squad Support u landshipu teď zahrnuje vpředu umístěný 20mm kanón jako u lehkého tanku v rozestavení Flanker, namísto lehkého kulometu

Landship je teď stejně zranitelný jako těžký tank

Snížení počtu životů obnovených nouzovou opravou u těžkého tanku z 30 % na 20 %

Zvýšení počtu životů obnovených opravou pásu u landshipu z 15 % na 20 %

Snížení počtu životů obnovených nouzovou opravou u landshipu z 30 % na 25 %

Zvýšení účinnosti Case shells proti letadlům o 50 %

Snížení dostřelu stacionárních AA zbraní z 400 na 334 metrů

Opraveny nejednotné hodnoty poškození působené leteckými raketami jiným letadlům

Snížení škod působených leteckými raketami při dopadu ze 120 na 100

Zvýšená počáteční rychlost leteckých raket a snížená životnost

Snížení škod, které Ranken Dart působí letadlům

Bombardéry teď utrpí o 20 % větší poškození při zásahu projektily. Zvýšení ranivosti u kulometu Dogfighter a Trench Fighter MG o 4 % a zpomalení procesu přehřívání

Zvýšení škod působených kulometem Bomber Killer o 3 %

Snížení škod působených kulometem Airship Killer o 18 %

Snížení účinku palby u střelce na zadní pozici v letounech o 23 % (zdálky) na 42 % (zblízka) a zrychlení poklesu účinku v závislosti na vzdálenosti

Snížení dostřelu lodního torpéda na přibližně 400 metrů za účelem vyrovnání s hodnotou u protileteckých zbraní behemothů

Úpravy a vylepšení hry

Zbraně

Brokovnice

Tato aktualizace také řeší ne/vyváženost jednotlivých brokovnic s primárním cílem lépe vyrovnat poměr výhod a nevýhod jednotlivých typů. Zaznamenali jsme, že některé typy brokovnic jsou na určité vzdálenosti nezamýšleně účinné, což se nejvíc projevovalo u Model 10-A Hunter a Factory, které dokázaly zabít cíl s plným počtem životů na relativně dlouhou vzdálenost. Hráči přirozeně tyto brokovnice upřednostňovali před jinými. Abychom tomu zabránili, rozhodli jsme se zkrátit dostřel variant brokovnic s jednotnou střelou u modelů M97 Trench Gun, Model 10-A a Sawed Off, čímž ve výsledku došlo k redukci vzdálenosti, na kterou je možné zabít jedním zásahem. V zájmu zvýšení atraktivity brokovnice M97 Trench jsme přidali všem variantám jeden brok a vylepšili poměr poklesu účinnosti v závislosti na vzdálenosti u varianty Sweeper. Varianty brokovnice Backbored mají vylepšený dostřel, protože byly v minulosti limitovány příliš vysokým zpětným rázem. U 12g Automatic došlo ke zvýšení přesnosti, aby bylo možné efektivněji využít její vysoké kadence. Upravené zaměřovací obrazce u všech brokovnic usnadní působení konzistentních škod.

LEHKÉ KULOMETY

Zapracovali jsme úpravy za účelem vyvážení účinnosti lehkých kulometů na krátkou a delší vzdálenost. Upravili jsme hodnoty nepřesnosti střelby, když hráč začne z lehkého kulometu pálit při míření. Konfigurace Optical měly doposud určitou výhodu oproti ostatním s výjimkou případů, kdy se používala dvounožka. Přesnost druhé střely u všech lehkých kulometů je teď stejná a zároveň jen o málo vyšší než hodnoty dosavadní konfigurace Optical. Stále platí, že použitím dvounožky se přesnost výrazně zvýší. Dále jsme mírně vylepšili hodnotu horizontálního výkyvu hlavně při aktivním míření u konfigurací Optical a upravili časy dobíjení, aby odpovídaly animacím, a zpomalili přehřívání u kulometu Lewis.

Bajonety

Hráči nyní mohou přejít do výpadu s bajonetem i během dobíjení zbraně, nebo když jim ve zbrani dojde munice. Pokud v zásobníku ještě zbývá munice, bude dobíjení přerušeno. Pokud je zbraň prázdná, přebití se spustí automaticky po dokončení útoku.

Podrobnější úpravy u zbraní

Snížení dobíjecího času u kulometu Lewis z 3 na 2,85 vteřin a z 4,5 na 4,2 vteřin, aby lépe odpovídaly animacím u rychlého i pomalého dobíjení

Zpomalení přehřívání u kulometu Lewis z 35 na 50 nábojů

Zpomalení rychlého dobíjení u kulometu Madsen z 2,45 na 2,65 s, aby čas lépe odpovídal animacím

Snížení dobíjecího času u pušky BAR z 2,9 na 2,8 s, aby lépe odpovídal animacím

Zpomalení rychlého dobíjení u MG15 z 4,3 na 4,45 s, aby čas lépe odpovídal animacím

Opravena chyba způsobující příliš rychlé přiblížení pohledu při použití železných mířidel a dvojnásobného zvětšení u lehkých kulometů a pušek

Zvýšení rychlosti vrženého Light AT granátu k vyrovnání stejné hodnoty u tříštivého granátu

Zvýšená přesnost a zlepšený zpětný ráz u M1903 Experimental

Revolvery a pistole Howdah se po efektu rozptylu střel vracejí do normálu

Světlice už nezapálí hráče, pokud se při odpálení dívá dolů

Snížení účinnosti minometných nábojů, pokud bezprostředně po odpálení narazí na jiný objekt

Opravena chyba, kdy Martini-Henry měla příliš vysoký ranivý účinek na většinu částí těla. Škody se teď násobí hodnotou 0,9 u spodní části těla a 0,75 u nohou a předloktí jako u ostatních pušek, jejichž ranivý účinek se mění v závislosti na vzdálenosti

Martini-Henry teď dobíjí najednou 5 nábojů

Snížení dobíjecího času u revolveru No.3 z 2,666 vteřin na 2,3 vteřin

Zvýšení kadence revolveru No.3 z 150 rpm na 164 rpm

Snížení rozptylu střel u Repetierpistole M1912 při aktivním míření z 0,4 na 0,3

Snížení horizontálního výkyvu hlavně u Repetierpistole M1912 z 0,8 na 0,5

Zvýšení násobitele zpětného rázu při první střele u Hellriegel z 1,8 na 2,0

Zvýšení horizontálního výkyvu hlavně u Hellriegel z 0,76 na 0,8

Snížení násobitele zpětného rázu při první střele u MP18 z 2,1 na 1,8

Úprava velikosti a přizpůsobení velikosti zaměřovacích obrazců brokovnic

Brokovnice Sawed-Off teď dobíjí 4 náboje najednou

Snížení rozptylu střel u 12g Automatic z 0,3 na 0,15

Oprava příliš rychlého snižování rozptylu střel u Model 10-A Hunter

Oprava příliš pomalého snižování rozptylu střel u Model 10-A Factory

Zvýšení poklesu účinnosti u 97 Trench Gun Hunter, Model 10-A Factory a Hunter o 1

Snížení zpoždění po dobití u 12g Automatic z 0,5 na 0,3

Vylepšení střelby od boku u M1903 Experimental

Úprava samopalů a lehkých kulometů přidáním proměnlivé účinnosti v závislosti na vzdálenosti

Minimální poškození působené zbraněmi Huot, Lewis, M1909 a BAR zvýšeno z 21 na 23

Pokles účinnosti lehkých kulometů nastává ve větších vzdálenostech

Snížený potlačovací efekt u lehkých kulometů při vertikálním výkyvu hlavně

Změna základní hodnoty rozptylu střel u lehkých kulometů při aktivním míření na střelu z -0,12 na -0,085 za účelem zvýšení přesnosti první střely

Snížení horizontálního výkyvu hlavně u kulometu Lewis z 0,36 na 0,34

Snížení horizontálního výkyvu hlavně u Huot z 0,32 na 0,16

Snížení horizontálního výkyvu hlavně u M1909 z 0,3 na 0,24

Změna zpoždění po dobití u Gewehr 98 z 0,4 na 0,8 kvůli sladění s animacemi

Změna zpoždění po dobití u SMLE z 0,8 na 0,6333 kvůli sladění s animacemi

Změna zpoždění po dobití u M1903 z 0,8 na 0,7 kvůli sladění s animacemi

Úpravy a vylepšení hry

Doplňky (gadgets)

Minomety

Odstranili jsme hodnoty nepřesnosti přidané v minulé aktualizaci. Minomety teď budou při umístění na pevný povrch přesnější a mírně přesnější při soustavné palbě. Působené poškození zůstává beze změny. Došli jsme k závěru, že zasáhnout i velké cíle jako tanky bylo neúměrně obtížné, a nepřesnost ve spojení s redukovanými hodnotami poškození omezila účinnost minometů víc, než bylo zamýšleno. Hráči v režimu Hardcore teď budou moci se zbraněmi s nepřímou střelbou mířit na velkých mapách. Označení hráči se v režimu Custom Games nezobrazí na mapě s výjimkou případu, kdy bude zapnutá volba Minimap Spotting.

Injekční stříkačka

Injekční stříkačka potřebuje před každým dalším použitím projít krátkým dobíjecím časem, který se ignoruje, pokud se hráč nachází blízko zásobní bedny. Medic a Support teď mohou spolupracovat při oživení velkého počtu hráčů. Dobíjecí čas je velmi krátký a jeho účelem je zabránění okamžitému oživování několika vojáků v rychlém sledu za sebou. Mechanismus oživení jednotlivce zůstává beze změny. Věříme, že tím poněkud zabráníme případům řetězového oživování z rukou jediného Medika, aniž bychom omezili jeho efektivitu, a zároveň dáme větší prostor týmové hře.

Zásobní a zdravotnické bedny

Třídy Medic a Support teď budou moci používat muniční a zdravotnické bedny s větší spolehlivostí a účinností. Bedny teď mají větší léčebný a zásobní efekt a před vyprázdněním a zničením tedy poslouží většímu počtu spolubojovníků. Dále jsme zapracovali funkci, kdy bude bedna v případě zablokování prostoru před vojákem objektem nebo svahem umístěna pod jeho nohama. Výrazně by tak mělo ubýt případů, kdy se bednu nepodaří umístit, ačkoliv zcela eliminovat tento jev nepůjde. Hráč se stále může nacházet v prostoru, kde umístění bedny není možné (například úzký roh nebo extrémně strmý svah).

Ikony výbušnin

Upravili jsme ikony výbušnin v herním světě, aby bylo možné lépe identifikovat jejich příslušnost a aby zejména na krátkou vzdálenost neblokovaly zorné pole. Zaznamenali jsme také problém způsobující nemožnost rozeznat, zda se granát nachází před nebo za hráčem. Tato aktualizace zatím žádné řešení neobsahuje, ale budeme se mu věnovat v budoucnu. A nakonec jsme implementovali úpravu velikosti velkých beden tříd Medic a Support, aby jejich ikony neblokovaly na delší vzdálenosti výhled.

Hardcore

Díky zpětné vazbě od komunity ohledně režimu Hardcore jsme zapracovali další úpravy vlastních her (Custom Games). Dostupná je teď velká mapa, podobně jako v základní hře. V režimu Hardcore mapa nebude zobrazovat pozici kontrolních/cílových bodů, hráčů atd. Záměrem je, aby uživatelské rozhraní zahrnovalo jen ty informace, které by měl k dispozici skutečný voják, tedy počet zbývajících granátů, ale už nikoliv stav munice v zásobníku. Ze stejného důvodu se držíme rozhodnutí neukazovat v režimu Hardcore potvrzení zabití nebo záznamy o zabitých soupeřích. Přidali jsme nicméně oznámení o zabití hráče z vlastního týmu, protože se domníváme, že tím zůstane režim Hardcore otevřenější a umožní hráčům se učit. V BF1 jsme v režimu Hardcore princip sníženého zdraví původně z BF4 změnili na princip zvýšené ranivosti zbraní, abychom zachovali vyvážený poměr vůči škodám působených výbušninami. V této aktualizaci jsme hodnotu působeného poškození upravili z 200 % na 125 %. Ačkoliv to na první pohled vypadá jako velmi zásadní změna, 125% zvýšení bude u všech variant výzbroje znamenat výrazně větší ničivost zásahů na krátkou vzdálenost, ale zabrání případům zabití jedním zásahem kterékoliv části těla u opakovacích pušek. Jiné zbraně si zachovají původní účinnost/dostřel, přičemž jejich zásahy budou stále výrazně ničivější, než je tomu ve standardní základní hře. Tyto změny se nesou v duchu našeho záměru směřovat režim Hardcore k rychlejší, nekompromisní a realističtější variantě základní hry.

Úpravy a vylepšení hry

Stabilita a výkon hry

Stabilita a výkon zůstávají zásadními tématy a tato aktualizace zahrnuje několik úprav s cílem zajistit solidní herní zážitek. Níže naleznete přehled těch největších.

PC: Opraveny chyby, které mohly způsobit pád grafického procesoru na DX11

PC: Opraveny chyby způsobující zobrazování „duchů“

PC: Režim celé obrazovky bez ohraničení funguje správně

PC: Opravena chyba, která způsobila, že v režimu celé obrazovky docházelo ke změně velikosti a rozestavení ostatních oken

Konzole: Oprava dynamické úpravy minimálního rozlišení za účelem upřednostnění grafického výkonu nad ztrátou vyššího rozlišení

Oprava chyby způsobující zaseknutí hry při stisknutí kláves J/K/L na konzolové klávesnici

Přidána možnost omezení snímkové frekvence, aby bylo možné zadat konkrétní maximální hodnotu. Omezením snímkové frekvence na nižší hodnotu je možné vylepšit celkový výkon hry při problémech s přetížením CPU

Optimalizace CPU za účelem vylepšení fungování ve vysoké snímkové frekvenci u špičkových grafických karet, které nejsou omezeny množstvím VRAM

Opravena chyba způsobující občasný pád při načítání úrovní/map

Opravena chyba způsobující občasný pád při úmrtí ve vozidle

PC: Volba v-sync je při načítání filmových scén zapnutá, aby se předešlo trhanému a zadrhávanému přehrávání

Opravena chyba způsobující pád serveru vztahující se k nástražným drátům

Opravena chyba, kdy se zastaralé herní klienty mohly připojit k serverům EA bez patřičné chybové hlášky

Xbox One: Opravena chyba způsobující vzácně se vyskytující pád vztahující se k VOIP

Úpravy a vylepšení hry

Uživatelské rozhraní

Celkové vylepšení stability a výkonu uživatelského rozhraní

Opravena chyba, kdy Medici neviděli na minimapě 3D ikony mrtvých k oživení, pokud tento spoluhráč zemřel v prostoru za nimi, dokud se nepodívali přímo na tělo

Hardcore teď v bodovacích záznamech zobrazuje hodnotu týmových zabití

Přidána funkce nahlášení nevhodného emblému na obrazovku konce kola

Vylepšená latence na obrazovce konce kola při prohlížení bodovací tabulky

Opravena chyba, kdy v režimu Hardcore zmizel zaměřovací obrazec vozidla při použití obrněného vlaku nebo dreadnaughtu

Gadgety teď mají přednost při současném stisknutí směrového kříže nahoru a doleva/doprava

Opravena chyba, kdy výsledná obrazovka režimu Operations zobrazovala špatné výsledkové informace

V možnostech hry lze teď upravit viditelnost zaměřovacího kříže

Opravena chyba způsobující, že hráč mohl převzít status velitele družstva od aktivního velitele

Opravena chyba způsobující zobrazení nulového počtu služebních hvězd na obrazovce vlastních úprav

PC: Přidána informace o severu do nabídky „...“

PC: Stisknutí ESC při provádění vlastních úprav teď hráče správně vrátí na obrazovku výsadku

PC: Možnost výběru tlačítka v situaci sundané plynové masky v oddíle vozidel. Tím je umožněno navolit si tlačítko k nasazení plynové masky při ovládání stacionárních zbraní nebo na sedadlech vozidel, kde bylo tlačítko dříve fixně určeno

Opravena chyba způsobující automatické zavření podnabídek vlastních úprav při vybírání výzbroje

Opravena chyba, kdy se aktivní voják nemusel zobrazit na obrazovce družstva v režimu Týmový Deathmatch

Družstva s hráči ve skupině zůstávají neuzamčená, pokud jsou ve skupině jen dva hráči

Družstva už nemohou mít příliš mnoho hráčů při používání sady map s kombinací herních režimů

Joystick teď funguje i bez nutnosti nastavení rozvržení ovladače jako Custom

Opravena chyba způsobující zpožďování herního chatu

Opraveno zasekávání nápovědních textů na obrazovce

Skiny z battlepacků teď správně zobrazují, že jsou určené pro všechny varianty konkrétní zbraně

Opravena chyba, kdy se spojenecké minomety někdy zobrazovaly jako body výsadku

Hráč teď může vybrat body výsadku pro družstvo pomocí směrového ovladače

Opravena chyba způsobující zaseknutí hry při připojení k relaci režimu Operations během probíhající instalace

Opravena chyba s chybějící chybovou hláškou při přijetí pozvánky do multiplayerové hry během probíhající instalace při hraní kampaně pro jednoho hráče

Opravena chyba, kdy se po přijetí pozvánky do multiplayeru objevila černá obrazovka

Opravena chyba, kdy se po připojení pozvánky do multiplayeru na obsazeném serveru při připojování z jiného serveru, pokud byla současně otevřená nabídka možností hry, neobjevila informace o frontě

Opravena chyba, kdy ukazatel bonusového skóre na osobní záložce obrazovky konce kola po načtení bodů zmizel

Opravena chyba, kdy při opakovaném použití tlačítka Options na konci kola docházelo k zamrznutí hry v dalším kole

Opravena chyba, kdy se na obrazovce konce kole zabití pomocí Model 10-A Slug počítalo jako zabití dělostřeleckými zbraněmi

Opravena chyba, kdy se odpočítávání času na obrazovce konce kola zastavilo při rychlém procházení záložek

PS4: Opravena chyba, kdy uživatelé s volbou User Created Media Restricted viděli názvy serverů vytvořených jinými uživateli

Opravena chyba, kdy výběr lopaty a bajonetu na obrazovce Zbraní a výstroje způsobil zamrznutí hry

Xbox One: Opravena chyba, kdy k tlačítkům LB/RB nebyla přiřazena žádná funkce v nabídce aktualit

Úpravy a vylepšení hry

Audio

Hlasitost hudby a hlavní hlasitost při spuštění hry plynule přechází na vybrané nastavení

Opravena chyba způsobující krátké přehrání zvuků z herního světa při přechodu na obrazovku výsadku. Ukazatele výbušnin v uživatelském rozhraní teď mají správnou barvu.

* VYŽADUJE HRU BATTLEFIELD 1 NA PŘÍSLUŠNÉ PLATFORMĚ (V PRODEJI SAMOSTATNĚ), VŠECHNY HERNÍ AKTUALIZACE, PŘIPOJENÍ K INTERNETU A ÚČET EA. KONZOLOVÍ HRÁČI DÁLE POTŘEBUJÍ ZLATÉ ČLENSTVÍ SLUŽBY XBOX LIVE NEBO PŘEDPLATNÉ PLAYSTATION PLUS.