Battlefield V Battlefield 1 Battlefield 4 Battlefield Registrace

Jak velká podzimní aktualizace vylepší Battlefield 1

Tato aktualizace, do které jsme zapracovali i vaše připomínky a ohlasy, má z Battlefieldu 1 udělat ještě zábavnější, rozmanitější a celkově vyváženější hru. Podzimní aktualizace zahrnuje mnoho různých úprav a změn herního systému, uživatelského rozhraní, grafiky, audia a dalších elementů.

VÝZNAMNÁ ZMĚNA: ÚPRAVY REŽIMU OPERATIONS

Mezi prvky, kterým jsme věnovali pozornost, byl režim Operations. Ve zkratce platí, že jsme posílili útočící stranu. Abychom podpořili efektivitu útočícího týmu, navýšili jsme celkový počet tiketů v Operations & Grand Operations a zkrátili jsme dobu, kterou útočníci potřebují k zajištění vlajek.

VÝZNAMNÁ ZMĚNA: HARDCORE SERVERY

Podzimní aktualizace dále přináší hardcore servery, v komunitě elitních hráčů Battlefieldu 1 netrpělivě očekávané. V závislosti na konkrétním nastavení hry na hardcore serverech např. nepoužívají minimapu, zaměřovací kříž nebo funkci označování hráčů.

VÝZNAMNÁ ZMĚNA: PROGRAM PRONÁJMU SERVERŮ

V podzimní aktualizaci se také poprvé představí program pronájmu serverů pro Battlefield 1. Tato služba hráčům umožní pronajmout si vlastní veřejný server pro Battlefield 1 s možností nejrůznějších vlastních nastavení herního systému.

VÝZNAMNÁ ZMĚNA: BATTLEPACKY A NESTANDARDNÍ HRY (CU…

V některých battlepacích bude k dispozici zkušenostní bonus pro celé družstvo, battlepacky budete moci zakoupit v nabídce „Get Battlepacks“ a z nabídky Multiplayer se nově dostanete k uživatelským hrám (Custom Games).

Úpravy a vylepšení hry

Obecné

ZMĚNY REŽIMU OPERATIONS

Řešíme problém nevyváženosti bojujících stran v režimu Operations. Z dosavadních bojů jasně vyplývá, že útočníci potřebují posílit. Abychom navýšili efektivitu útočícího týmu, zvyšujeme počet tiketů pro Operations i Grand Operations. Dále zkrácením doby potřebné pro zabrání vlajky usnadníme útočníkům obsazování sektorů v Operations i Grand Operations. Zvyšujeme také minimální počet znovuzískaných tiketů z 30 na 50 v Grand Operations a počet tiketů znovuzískaných eliminací ustupujících obránců. Tím se celkově zvýší šance na úspěšné obsazení sektoru poté, co byl předchozí sektor obsazen s velmi nízkým konečným počtem tiketů.

Verze pro 64 hráčů:

 • Zvýšení maximálního počtu tiketů ze 150 na 250
 • Zvýšení počtu tiketů znovuzískaných eliminací ustupujících obránců po obsazení sektoru z 2 na 3.
 • Zvýšení minimálního počtu tiketů znovuzískaných při obsazení sektoru v Operations pro 64 hráčů z 30 na 50.
 • Mírně zkrácena doba potřebná k obsazení vlajky.

Verze pro 40 hráčů:

 • Zvýšení maximálního počtu tiketů ze 150 na 200.
 • Zvýšení počtu tiketů znovuzískaných eliminací ustupujících obránců po obsazení sektoru z 2 na 3.
 • Mírně zkrácena doba potřebná k obsazení vlajky.

Změny režimu Conquest

Vyslechli jsme vaše připomínky ohledně rozvržení mapy Suez pro režim Conquest s ohledem na vyváženost boje. Mapa dostane navíc dvě vlajky, což výrazně sníží pravděpodobnost, že by se jednomu týmu podařilo obsadit a zajistit všechny kontrolní body najednou. Dále jsme zaznamenali, že u vlajek ve vesnicích bylo velmi obtížné jejich znovuobsazení. Tento problém jsme se rozhodli vyřešit zmenšením oblasti, kterou je nutné kontrolovat, o několik budov. Výsledkem by mělo být, že vlajky nejsou tak obtížné k obsazení a tým, který o ně přišel a byl vytlačen z vesnic, se může s o něco větší pravděpodobností úspěchu pokusit o jejich opětovné zajištění, aby tak znovu získal šanci na úspěch. Abychom dále pomohli týmu, který je zatlačen až ke své základně, dáváme mu k dispozici obrněné vozidlo, se kterým může prolomit obležení a pokusit se na soupeřící tým zaútočit ze strany.

 • Zvýšení celkového počtu vlajek na mapě Suez o dvě na 5.
 • Přidán obrněný vůz, který se teď může zrodit na základně kteréhokoliv z týmů. 
 • Zmenšen akční rádius vlajek ve vesnicích (staré vlajky A a B) za účelem usnadnění jejich obsazení. Zmenšil se tím počet budov (včetně interiérů) umístěných v akčním radiu vlajek. Účelem této úpravy je snadnější obsazení vlajek.

Upravit vojáka můžete z uživatelského rozhraní buď pomocí ikony Home, nebo ikony vojáka

Pokud velitel družstva ignoruje žádosti o rozkazy, je velení převedeno na dalšího člena družstva.

 • Pokud si člen družstva vyžádá rozkaz (a ve stejné době není aktivní žádný jiný rozkaz), je hráč s aktivní žádostí zařazen do fronty na potenciálního velitele a je zahájen 60vteřinový odpočet (ten se neresetuje, ani když už jsou ve frontě další členové družstva).
 • Jakmile 60 vteřin uběhne, je hráč na prvním místě fronty (ten, který o rozkaz požádal jako první) povýšen na velitele družstva. Pokud jsou za ním ve frontě další hráči, odpočet se resetuje, a pokud nový velitel do 60 vteřin opět neudělí rozkaz, velení přechází na dalšího ve frontě atd.
 • Pokud aktuální velitel družstva vydá rozkaz, je fronta na převzetí velení rozpuštěna.

Vyvážené počasí v režimu Rush. Obě kola v rámci jedné hry mají stejnou sekvenci počasí a podmínky ke změně.

Změna výchozího počtu hráčů operací z 64 na 40.

Holubi v režimu War Pigeon jsou viditelní z větší dálky.

Battlepacky lze nakoupit z nabídky Get Battlepacks.

Do obchodu přibyly dvě nové karty: RSP (Pronájem serverů) a Battlepacky.

Z karty RSP je možné zařídit pronájem serveru.

Battlepacky je možné koupit v obchodu.

Z nabídky Multiplayer je teď možné připojit se k uživatelským hrám (Custom Games).

Tlačítko Quit je teď dostupné kdykoliv během fáze konce kole (End of Round).

Do menu Rychlé hry (Quickmatch) přidány videonávody ke každému hernímu módu.

Byl přidán zkušenostní bonus pro celé družstvo, který teď můžete získat v battlepacku.

Ležící vojáky už nemohou postrčit vojáci z vlastního týmu.

Oprava motocyklů v režimu Conquest na mapě Sinai Desert.

Přidána minimální hodnota u dynamického škálování (dynamic scaling).

Oprava zasekávání při přehrání smrti (killcam) v některých prostředích.

Oprava chyby způsobující nesprávné odemykání psí známky za elitní třídu.

Oprava chyby způsobující grafické problémy v režimu míření u různých zbraní při použití více monitorů.

Oprava chyb se znovuzrozením při automatickém výsadků vozidel v režimu Operations. Např. chybějící torpédový člun obránců na mapě Empire's Edge.

Oprava chyb s uniformami u postav mrtvých hráčů.

Opravné sady teď mohou poškodit děla v pevnosti. 

Odebrání vizuálních efektů patřících k chůzi přehrávaných u ležících hráčů.

Oprava chyby způsobující pád hráče herním světem na mapě Amiens, pokud hráč vystoupil z lehkého tanku vedle vraku tanku Mark 5.

Označovací průzkumné světlice nefungovaly, pokud hráč zemřel, a označovací světlice z letounu nefungovaly po odchodu hráče z vozidla, obojí je teď opraveno.

Přidána kolize se zemí při obsazování vlajek.

Opravena chyba, kdy kolize vojáků zablokovala vypuštění holubů.

Vylepšené dočasné vyhlazování hran (TAA) na PS4 a Xbox One.

Oprava běhu vojáků ve špatném úhlu.

Oprava chyby způsobující, že hráče bylo možné katapultovat, když se plížil mezi dvěma objekty.

Hráč už nezískává body za zničení vlastního behemotha.

Oprava špatného výpočtu v přehledu bitvy, pokud hráč zemřel těsně před koncem operace.

Opravena chyba, kdy kůň mohl zemřít při přechodu z jednoho sektoru do druhého, pokud neměl jezdce a byl mimo hranice.

Opravena chyba způsobující špatné míření ze sedla koně.

Opravena chyba způsobující přehrání zvuku psaní vzkazu při zvednutí holuba, kdy už je vzkaz napsaný.

Opraven černý okraj obrazovky při nasazování plynové masky.

Opravena chyba, kdy ukazatel obsazenosti vlajek ukazoval špatně u pozdě příchozích hráčů.

Opravena chyba způsobující vzájemně si neodpovídající extrémní počasí mezi jednotlivými hráči po znovupřipojení k serveru.

Opraveno chybějící skóre po útoku na behemotha.

Opraveno ukončení poškození ohněm, pokud byl hráč zasažen ostnatým drátem.

Opraven nesprávný počet vozidel na začátku kola režimu Conquest.

Několik oprav lokalizace.

Odstraněna neviditelná kolize za koněm.

Poškození ze zásahu stříkačkou je teď závislé na délce podržení tlačítka.

Hráči už nemohou změnit tým těsně před koncem kola.

Optimalizace CPU.

Optimalizace DX12.

Dobíjení zbraně se teď přeruší při šplhání po žebříku.

Opraveny animace u koně.

Opravena chyba způsobující vyhození hráče do vzduchu, pokud se přiblížil k vrcholu žebříku.

Vojáky u stacionárních zbraní je teď možné přejet.

Opraveny chyby způsobující pády DX12.

Opraveny chyby způsobující pády klienta.

Opraveny speciální efekty plamenometu při použití v tunelu nebo v podzemí.

Kritická nápověda v multiplayeru se teď ukáže 3x za sebou a pak už ne.

Opraveny chyby způsobující pád a vztahující se k velikosti okna, detekci hardwaru a sestavě více monitorů.

Opravena chyba, kdy se neresetovaly rozkazy družstva v Operations mezi jednotlivými koly.

Opravena chyba způsobující kolizi míření a sprintu. Jestliže sprintující voják aktivoval míření, bylo těsně po zahájení animace míření zrušeno míření a sprint.

Opravena chyba, kdy kolečko k posouvání aktivovalo rotaci kamery po vypnutí nastavení „raw mouse input“.

Koně už je možné zranit plynovým a zápalným granátem a troskami.

Opravena chyba, kdy se mrtvým hráčům nesprávně spustil přechod z konce kola dál.

Dělostřelecké náboje teď způsobují poškození v souladu s dosahem vizuálních efektů.

Mírně snížena načítací doba mezi mapami.

Opravena chyba, kdy se hráč mohl na mapě zrodit se špatnou výzbrojí. Např. tankista v letadle.

Opravena chyba v Operations, kdy hráč připojující se ke svému veliteli týmu na jiné mapě po otevření herní nabídky viděl jen černou obrazovku.

Obecné úpravy za účelem zlepšení výkonu v souvislosti s modely.

Opravena chyba způsobující přeskočení některých úrovní v kariérním postupu.

Všechna vozidla jsou teď k dispozici v předstartovní fázi před začátkem kola.

Opravena chyba, kdy zničené budovy měly negativní vliv na výkon CPU a způsobovaly snížení snímkové frekvence.

Opravena špatná animace vojáka při nastupování do vozidla a vystupování z něj.

Opravena chyba, kdy se místo obrazovky výsadku zobrazovala obrazovka konec kola, pokud hráč zemřel ještě před koncem kola v Operations.

Opravena chyba, kdy hráč mohl ztratit kontrolu nad vozidlem, pokud otevřel ve hře dvakrát rozhraní Origin.

Barva emblému už nezpůsobuje obarvení celého vojáka.

Opravena chyba, kdy hráči v režimu TDM nemohli změnit tým.

Opravena chyba, kdy se hráč na koni mohl zaseknout v troskách po zhroucení horského mostu na mapě Sinai Desert.

Opravena chyba přehrávání podvodních vizuálních efektů při zásahu nad vodou.

Družstva už nejsou automaticky uzamčena, pokud se k serveru připojí jako skupina méně než tří hráčů.

Opravena chyba, když hráč, který pozval jiného hráče na plný server, zůstal zaseknutý v lobby se zprávou „reserving slot“.

Opravena chyba se zamrzající hrou při otevírání některých částí uživatelského rozhraní.

Opravena chyba s nesprávným zobrazením hodnosti ve hře a v UI.

Opravena chyba způsobující označení špatných předmětů v UI.

Opravena chyba, kdy nešlo složit skládačku zbraně.

Statistiky vozidel už se správně aktualizují.

Opravena chyba při druhém pokusu o Rychlou hru (Quickmatch).

Nabídka pozastavené hry se už správně aktivuje po vstupu do dalšího kola.

PC: Opravena chyba, kdy hráč neviděl všechny členy týmu.

PC: Opravena chyba se zobrazením více zpráv po odstranění filtru.

PC: Hráči mohou vypnout asistenta míření u ovladačů.

PS4: Opravena chyba způsobující, že po připojení k příteli ve stejné skupině a na stejném serveru mohlo dojít k zaseknutí hráče.

PS4: Opravena chyba s nesprávným odemčením trofeje „Decorated“.

Xbox One: Opravena chyba, kdy hráč s nízkou reputací není přijat do skupiny a karta hráče po přijetí pozvání do skupiny zmizí z Com Centra.

Xbox One: Opravena chyba, kdy hráči s nízkou reputací mohou komunikovat s hráči, kteří nejsou na jejich seznamu přátel, pokud jsou online ve stejném družstvu.

Xbox One: Opravena chyba způsobující pád na domovskou obrazovku Xbox Home po pokusu připojit se k herní relaci pomocí funkce Xbox One Guide, pokud je titul pozastaven v hlavní nabídce.

Xbox One: Opravena chyba, kdy se mohla hra zaseknout při načítání při pokusu odejít z obrazovky Kampaně do hlavní nabídky po změně přihlášení profilu Xbox, zatímco je hra pozastavená.

Úpravy a vylepšení hry

Vojenská technika

Vyvážení vozidel

Pevnostní dělo působí větší poškození bojové techniky a je smrtící proti pěchotě ve větším dosahu.

AA:

 • Snížení efektivity protileteckých děl proti letounům a jejich částem.
 • Snížení dosahu protileteckého vozidla AA Truck, aby lépe odpovídal hodnotám stacionárních protileteckých děl a aby se předešlo „kempování“ u základen.
 • Opraveno špatné vizuální zobrazení vyhození nábojnice u stacionárních děl.
Letouny:
 • Zvýšení výbušného poškození a dosahu projektilů Ranken.
 • Snížení poškození pušek Scouta při použití proti jednotlivým částem letounů.
 • Zvýšení efektivity K Bullets při použití proti bitevníkům.
 • 50kg bomby teď mohou při přímém zásahu způsobit určité poškození letounům a tankům.
 • Zvýšení rychlosti střel u Bomber Killer za účelem vylepšení stíhacích soubojů.
 • Zlepšení efektivity Bomber Torpedoes proti pozemním cílům, aby tak tyto těžké bomby byly úspěšně použitelné i na mapách bez člunů.

Snížení poškození, které voják jízdy (Cavalry) utrpí při zásahu hlavy.

Zvýšení vzdálenosti, na kterou lze z koně hodit protiletecký granát.

Zvýšená efektivita ručních granátů proti transportním vozům.

Armored Artillery Truck teď působí mírně větší škodu na kratší vzdálenost a mírně sníženou škodu na větší vzdálenost Byl také snížen pokles dráhy střel, aby hráči mohli snáze zasáhnout na delší vzdálenost.

Ve světě teď může být najednou nasazeno 6 min z vozidel (oproti původním 3).

Vlak na mapě Suez teď má u přední věže minomet namísto původního 57mm protitankového děla. Zvýší se tak efektivita proti vlajkám.

Opravy chyb

Oprava chyby, kdy voják přistoupil k protileteckému dělu ze špatného směru.

Oprava příliš dlouho zobrazované exploze po havárii letounu.

Oprava chyby, kdy se hráč mohl ukrýt ve věži poškozeného obrněného vozu.

Letoun Tank hunter se teď automaticky během nečinnosti dobíjí podobně jako tanky.

Oprava chyby, kdy se hráči mohli narodit do obrněného vlaku ve chvíli, kdy by výsadek na bojiště neměl být k dispozici.

Letoun Rumpler teď správně nabírá životy při použití opravy křídla.

Opravy problémů s kolizemi u tanku Mark 5.

Torpédové čluny jsou teď nesmrtelné až do chvíle, kdy do nich hráč nastoupí, aby se předešlo zneužití.

Opraveno zobrazování textových nápověd u vozidel i poté, co hráč vozidlo opustil.

Přehledový displej HUD behemothů teď zobrazuje rozbité zbraně a věže všech behemothů. Hráč, který se nachází v rozbitém behemothovi, uvidí ukazatel zobrazující proces opravy.

Všechny letouny teď mohou použít nouzovou opravu (Emergency Repair) pro jakékoliv poškození.

Opravena chyba, kdy některé letouny mohly použít nouzovou opravu, i když ji neměly ve výbavě.

Redukce efektu rozmazání pohybu při použití dělostřeleckých zbraní.

Kamera u děl Beckers je teď lépe sladěná s mířidly.

Přidána podpora pro mířící spolujezdce, aby nebyli ovlivněni otáčením vozidla.

Vylepšené vizuální provedení v režimu přiblížení nebo bombardování ve vozidlech.

Během míření při použití dělostřeleckých zbraní a bomb se pro zobrazení vzdálenosti na vodě používá hladina namísto dna oceánu.

Úpravy a vylepšení hry

Herní systém a hratelnost

Vyvážení zbraní

Protože byly lehké kulomety celkově méně atraktivní, udělali jsme některé úpravy, abychom z nich učinili platné varianty pro boj na střední vzdálenost.

 • Zvýšení zastavovacího účinku u lehkých kulometů a SLR na střední vzdálenost.
 • Zvýšení přesnosti při míření u podpůrných kulometů (support machine guns).
 • Snížení zpětného rázu při prvním výstřelu u kulometu Lewis.
 • Snížení zpětného rázu při prvním výstřelu u pušky Huot.
 • Zvýšení horizontálního výkyvu pro BAR M1918.
 • Lehčí kulomety nabírají během palby rychleji přesnost.
 • Přidány dvounožky k lehčím kulometům.

Snížení efektu výkyvu při zpětném rázu a zpětný ráz se správně upravuje v závislosti na modifikátorech jako dvounožky.

Úprava přesnosti u SMG a LMG, aby lépe vynikly jejich rozdíly.

Hellriegel se teď přehřívá pomaleji a má zvětšený horizontální výkyv.

Mírné snížení dobíjecí doby u Mle 1903.

Zkrácení přípravné doby při použití Mle 1903 a Repetierpistole M1912 a zrychlení přípravné animace s cílem pocitu větší energie.

Mírné snížení kadence u Russian 1895 Infantry a Sniper a lepší indikace momentu, kdy je opět možné vystřelit.

Úprava modifikátoru poškození u jednotné střely za účelem sjednocení. Eliminují se tak zásahy s nepřiměřeně vysokým či nízkým poškozením.

Vyvážení doplňků

Přísavkové miny jsou nezničitelné až do chvíle detonace. Tím se zabrání tomu, aby mohli hráči ukrást jejich efekt pomocí výbušnin. Výbuch přísavkové miny je vždy časovaný.

Zvýšení počtu zásobníků na plynové a zápalné Tripwire Bombs na 2, aby získaly výhodu oproti HE Tripwire Bombs.

Vyvážení minometů: Hráči musejí vědomě zvolit mezi pomalejší a přesnější palbou, nebo rychlejší a méně přesnou.

 • Po nasazení minometu chvíli trvá, než nabere plnou přesnost.
 • Zvýšení postihu k přesnosti za vystřelení z minometu v rychlém sledu.
 • Snížení polokruhu s největším působeným poškozením pro Support Airburst minomety. Aby mohly minomety působit plné poškození, musí jejich projektily přistát blíže k cíli.
 • Funkce míření na minimapě u minometů teď správně zobrazuje úroveň přesnosti. Červená tečka se zobrazuje jen v případě maximální přesnosti.
 • Oba podpůrné minomety teď kromě výchozích projektilů mohou vystřelit i dva plynové. Za tím účelem byla přidána textová nápověda.
 • Trhavý (HE) minomet má stejný dosah jako Airburst minomet.

Puškové granáty po výstřelu vybuchují až po prodlevě.

Úpravy a vylepšení hry

Opravy chyb

Zbraně

Odstraněna prodleva před možným vystřelením z hlavní nebo vedlejší zbraně po použití gadgetu nebo hození granátu.

Změněn vizuální efekt při vyhození nábojnice u Madsen na správnou spodní pozici.

Opraven příliš vysoký práh pro dobíjení u kulometu Lewis, což vedlo k tomu, že bylo možné omylem dobíjení přerušit.

Snížení doby dobíjení pro Autoloading 8 Extended, aby bylo v souladu s animací.

Opraven nefungující zpětný ráz u BAR 1918 Telescopic.

Opravena chyba s chybějícím zobrazením mířidel u zákopové pušky Hellfighter.

Opravena dobíjecí animace pro Autoloading 8.25.

Opravena chyba s nezobrazujícím se zaměřovacím obrazcem u Gewehr 98 Marksman.

Selbstlader 1906 Factory, Autoloading 8.35 Factory a Marksman teď dobíjejí najednou 10 nábojů.

Doplňky (gadgets)

Vylepšené chování při přepínání mezi hlavními zbraněmi a puškovými granáty při přepnutí do režimu míření.

Oprava grafické chyby při držení krumpáče.

Ukazatel vzdálenosti u zákopového periskopu je opět viditelný.

Opravené rychlosti u puškových granátů při použití Autoloading 8 Marksman.

Minomet může použít jen hráč, který ho umístil.

Opravena chyba, kdy byl minomet někdy umístěn uvnitř objektů.

Minomet a zákopový štít lze teď snadněji umístit.

Opravena chyba způsobující zaseknutí hráčů používajících přiblížení při používání AT Rocket Gun nebo Tankgewehr.

Prodloužení doby potřebné k vytažení a udržení zbraně na blízko po útoku. Tím se předejde tomu, že se hráči uprostřed divoké přestřelky omylem ocitnou jen s vytaženou zbraní na blízko.

Různé funkce

ODRAŽENÉ STŘELY

 • Střely, které se odrážejí od obrněných vozidel, jsou snáze viditelné.
 • Přidán zvuk označující zásah při „líznutém“ zásahu vozidla.

Přidány textové nápovědy vysvětlující vojákům snížení poškození při plížení / v lehu.

Mnoho důležitých tipů a nápověd se zobrazí 3x po sobě (ale dále už ne).

Přidány textové nápovědy k doplňkové výzbroji vozidel, které měly nejasné použití.

Bodování za poškození behemotha už se nepočítá po 20 bodech. Registruje se i menší poškození. Celková bodová hodnota behemothů se nezměnila.

Opravena chyba, kdy byl hráč někdy teleportován při ukončení používání polního děla během dobíjecí animace.

Přidána podpora pro klasický joystick.

Úpravy a vylepšení hry

Server

Vylepšen výkon serveru u letounů.

Vylepšené řešení výkyvů sítě, ztráty paketů a paketů příchozích ve špatném pořadí.

Vylepšený výkon serveru u předmětů s ostnatým drátem na všech úrovních.

Granáty přidány do předmětů s vyšší frekvencí aktualizací, aby se předešlo situacím, kdy hráči utrpěli zranění ještě před výbuchem.

Vylepšená registrace zásahů u letounů, zejména v situacích stíhacích soubojů.

Úprava chybového hlášení při odpojování od serveru.

Opravena chyba vytváření hry u serverů bez limitu trvání kola.

Vyvážení hráčů v daném herním režimu na základě jejich dovednosti namísto globální dovednosti.

Několik úprav za účelem vylepšení výkonu serverů.

Vylepšené kalkulace pro detekci problémů s připojením u jednotlivých hráčů.

Opravena chyba, kdy hráči nebyli zařazeni do stejného družstva, když se do hry připojovali k příteli, který už byl v plně obsazeném družstvu nebo v žádném družstvu.

Opravy běžně a vzácněji se vyskytujících pádů na straně serveru.

Úpravy a vylepšení hry

Kampaň

Koně už neutrpí zranění při kolizi s hráči.

Opraven efekt vizuálního zvýraznění projektilů u stacionárních věží v epizodě Fog of War.

Opravena chyba způsobující zaseknutí letounu v terénu.

Úpravy několika titulků.

Opravena chyba v epizodě Young Men's Work, kdy počítačem řízený soupeř po vystoupení z obrněného vozu viděl hráče i skrz terén a nepřetržitě střílel.

Drobné opravy grafiky na všech úrovních.

Opraveny chyby se špatně nastavenými kolizemi na všech mapách („neviditelné zdi“).

Opraveny vznášející se objekty na všech úrovních.

Opraveno několik překlepů.

Opravena chyba v epizodě The Runner, kde počítačem řízená postava zmizela po splnění zadání „Defend the Frontline“.

Opravena chybějící voda v Carry your Friend.

Další menší opravy úpravy dabingu.

Odstraněna prodleva před použitím hlavní zbraně po odhození předmětu pro odlákání pozornosti.

Opraveny chyby, kdy počítačem řízené postavy mohly procházet branami v epizodách Breakdown a Steel on Steel a otevírat je ve špatném směru.

Tlačítko sloužící k pokračování ve hře i po dokončení kapitoly odebráno.

Opravena chyba, kdy Wilson zůstal viset v obličeji hráče po restartování kontrolního bodu během scény hledání letounu v epizodě Fall from Grace.

Opravena chyba, kdy se alarmy nevypnuly ani po zničení reproduktorů.

Zadání v epizodě Fall from Grace se teď zobrazuje jen jednou, pokud hráč načetl hru od kontrolního bodu.

Hráč už se nemůže vrátit po vlastních stopách po vstupu do oblasti zákopů v epizodě Fall from Grace.

Těžký kulomet na vagóně v epizodě Hidden in Plain Sight se teď správně aktivuje.

Opravena chyba, kde se neobjevilo další zadání při načtení posledního kontrolního bodu v epizodě Steel on Steel, a kdy se neobjevilo další zadání při nastoupení do Bess před zadáním Return to Tank.

Opravena chyba, kdy skákání mohlo narušit animaci přistoupení k protileteckému dělu v epizodě Friends in High Places.

Opraveno zpožděné zobrazování zadání v nabídce pozastavené hry.

Opraven problém s výkonem hry v souvislosti s počítačovou inteligencí v epizodě Steel on Steel v oblasti Hill Top.

Opravena chyba, kdy občas docházelo ke zmizení zaměřovacího kříže při zásahu v FT tanku.

Opravena chyba, kdy hráč nemohl nasednout na koně blokovaného zdí

Upraven ostnatý drát za účelem úpravy chování počítačem řízených postav v souvislosti s pohledem/střílením skrz drát.

Opravena chyba se spuštěním dialogu z vnitřku tanku, když je hráč mimo tank, v epizodě Steel on Steel.

Opravena chyba zobrazení ukazatele zásahu v režimu širokého pohledu v letadlech.

Opravena chyba, kdy počítačem řízení soupeři přestali střílet, když hráče po nějakou dobu neviděli, i když jim hráč způsoboval poškození.

Opravena vzácně se vyskytující chyba, kdy počítačem řízení protivníci neviděli hráče, pokud byl na koni.

Opravena chyba způsobující pád hry po delším hraní režimu pro jednoho hráče.

Opraven chybějící vizuální efekt při střelbě po přerušení opravy tanku.

Opravena příležitostná chyba zobrazení munice po sebrání zbraně od protivníka v epizodě Hidden in Plain Sight.

Opravena chyba, kdy počítačem řízené tanky nezačaly bojovat proti hráči v epizodě Steel on Steel.

Opravena chyba, kdy počítačem řízení vojáci v dělostřelecké základně v epizodě Fog of War někdy propadli dřevěnou podlahou.

Xbox One: Opravena chyba způsobující pád hry při řízení tanku.

Úpravy a vylepšení hry

Mapy

Opraveny chyby s destrukcí terénu na mapách Monte Grappa a Empire's Edge.

Opraveny vznášející se předměty na všech mapách.

Opraveny hranice bojových zón na mapách Empire's Edge a Monte Grappa, takže se hráči nemohou dostávat do prostoru za hranicemi.

Opraveno několik chyb s body zrození v režimu War Pigeon.

Úpravy bodů zrození pro letouny na mapě Empire's Edge v režimu Operations, aby byly méně zranitelné vůči behemothům.

Opravy objektů ve vodě na mapě Suez.

Úpravy terénu na několika mapách s cílem předejít trhlinám v terénu.

Opraveny chyby se špatně nastavenými kolizemi na všech mapách („neviditelné zdi“).

Opraveny grafické objekty na mapě Ballroom Blitz v jezírku.

Snížení intenzity slunečního světla na mapách Suez a Ballroom Blitz.

Odstranění grafického přechodu na obloze na mapě Ballroom Blitz.

Opraveno několik objektů způsobujících problémy při naklonění/vyklonění.

Ohně na zemi na mapě Amiens teď správně způsobují poškození.

Odebrán těžký kulomet u vlajky G (režim Conquest) na mapě Empire's Edge.

Opraveny chyby způsobující špatnou synchronizaci klienta/serveru, kdy mohli být hráči zasaženi skrz dvojité dveře bunkru na mapě Monte Grappa.

Další menší grafické úpravy.

Úpravy a vylepšení hry

Uživatelské rozhraní

Vozidla nebo koně na minimapě už nejsou označena nulovými životy.

Velikost minimapy se správně resetuje po výběru příslušné možnosti.

Změněn nadpis možností minimapy z „HUD“ na „Minimap“.

Opravena chyba se špatnými tipy k tlačítkům pro interakce u všech variant vozidel.

Štítek se jménem místního hráče na obrazovce výběru družstva je teď správně oranžový.

Opraveny překlepy.

Opraveny problémy s přesahujícími texty.

Opraven špatný výkon na obrazovce kalibrace.

Ikona „Train Behemoth“ (obrněný vlak) nepřátelského týmu teď má správně červenou barvu.

Aktualizace obrázků zbraní v battlepacích.

Aktualizace funkce připojit se/odejít na obrazovce družstva.

Opravena chyba se špatně zobrazenou zbraní a skinem na obrazovce družstva.

Opravena chyba, kdy se před začátkem kola někdy ukazovaly dva odpočty.

Opravena chyba, kdy se u neoznačených členů družstva na obrazovce výsadku někdy zobrazovala zpráva „Under fire“.

Opraveny nesprávné ikony u záznamů skóre.

Opravena chyba, kdy se u některých vozidel nezobrazovaly tipy k různým funkcím.

Opraveno nesprávné zobrazování vizuálního efektu obsazení vlajky.

Opraveno chybné bonusové skóre za zabití zápalným granátem.

Opraven nesprávný počet získaných ocenění na konci hry režimu Operations.

Přidány tipy pro oba týmy v režimu Operations v situaci, kdy padne sektor.

Opravena chyba, kdy rozhraní HUD zůstalo viditelné při přechodu na zobrazení glóbu.

Odebráno rozhraní rozkazu na obrazovce výsadku a nahrazeno označením cíle/objektu rozkazu.

Opravena chyba způsobující vyměněnou barvu u oživení týmu a družstva.

Opravena pohybující se ikona smrti na obrazovce výsadku a na minimapě.

Ve vozidle už se nezobrazuje ikona přikrčení/plížení.

Opravena chyba způsobující zobrazení nesprávného počtu munice při úpravě zbraně SMLE Lawrence z Arábie.

Možnosti zbraňových skinů se zobrazují na obrazovce úpravy zbraní i tehdy, když hráč ještě neodemkl žádné skiny.

Přidány viditelné statistiky pro samopal Villar Perosa.

Vyřešen problém s přesahující obrazovkou, když se spustí fáze konce kola, zatímco hráč sleduje úvodní video.

Přidány chybějící vizuální prvky pro operaci Kaiserschlacht, Conquer Hell a Iron Walls.

Přidána možnost filtru pro záznamy zabití v HUDu. Možnosti zobrazení jsou teď všichni, družstvo, já, nebo okolní.

HUD – splnění příkazu k útoku/obraně je teď správně zelené.

Oprava chyby způsobující výběr špatného družstva na obrazovce družstva.

Opravena chyba, kdy se pozadí zbarvilo černě v nabídce pozastavené hry.

Opravena chyba s nesprávným zobrazením sledované medaile v nabídce pozastavené hry.

PS4: Oprava chybějícího označení v podnabídce Možností.

Xbox One: Opraveno špatné zobrazení fontů.

Úpravy a vylepšení hry

Audio

Oprava chyby, kdy příliš křičících umírajících hráčů způsobilo přeskakování zvuku.

Úpravy časování dabingu.

Opravena chyba, kdy se varovný zvuk při výskytu plynu spustil v chybných situacích a přehrával se příliš dlouho a hlasitě.

Opravena chyba, kdy se Konec kola mohl spustit dvakrát při změně týmů po prvním pokusu.

Oprava chyby způsobující pád při příliš rychlém přepínání režimu Atmos.

Upraveno chování zvukového enginu při použití motocyklů na různém terénu.

Odebrán zvuk vyhazované nábojnice u karabiny pieper.

Upraveno načasování zvukového efektu u výstřelu z BAR M1918.

Upraven zvuk u pevnostního děla.

Upraven zvukový efekt u blížící se střely z obrněného vlaku.

Opraveny chyby s pozdě spouštěnou úvodní melodií režimu Operations na PS4 nebo Xbox One.

Opravena chyba, kdy hudba po skončení posledního kola Operations přestala hrát.

Úpravy načasování titulků.

Úpravy kalkulací k vylepšení detekce venkovního/vnitřního prostoru.

Opraveny chyby, kdy se přehrávaly zvuky zobrazení z vlastního pohledu, když se v určitých vozidlech přepne na kameru ze třetího pohledu.

Opravena chyba, kdy se načítací hudba přenesla do hry a nepřestala hrát.

Opravena chyba, kdy se při odchodu z menu do nové úrovně hry nezastavila hudba z menu.

Zrušený dopplerův efekt u koní.

Opravena chyba s podzemním zvukem přehrávaným až do chvíle smrti hráče.

Upraveno načasování zvuku umístění Pieper M1893 a BAR M1918.

PS4: Opravena chyba se zasekávaným zvukem u zbraní s vysokou kadencí.

PS4: Opravena chyba, kdy nedocházelo k resetu jazyku dabingu po výběru příslušné možnosti.

* VYŽADUJE HRU BATTLEFIELD 1 NA PŘÍSLUŠNÉ PLATFORMĚ (V PRODEJI SAMOSTATNĚ), VŠECHNY HERNÍ AKTUALIZACE, PŘIPOJENÍ K INTERNETU A ÚČET EA. KONZOLOVÍ HRÁČI DÁLE POTŘEBUJÍ ZLATÉ ČLENSTVÍ SLUŽBY XBOX LIVE NEBO PŘEDPLATNÉ PLAYSTATION PLUS.