Battlefield V Battlefield 1 Battlefield 4 Battlefield Registrace

Seznam změn v květnové aktualizaci pro Battlefield 1

Vítáme vás v první z našich měsíčních aktualizací! Tentokrát jsme se v návaznosti na zpětnou vazbu od komunity soustředili na oblasti hratelnosti, zbraní, drobných ladění a úprav zejména u režimu Operations.

Doufáme, že s touto aktualizací budete spokojeni a na vaše ohlasy opět budeme netrpělivě čekat na oficiálních fórech Battlefieldu, jakmile si všechny změny vyzkoušíte a osaháte přímo ve hře.

Jojje „Indigowd“ Dalunde a Andrew Gulotta

OPERATIONS

Sešla se nám od hráčů spousta připomínek ohledně systému vytváření her v Operations, což byl jeden z impulzů pro první z několika úprav, které by měly omezit případy připojování hráčů na prázdný server.

Po této změně se po dokončení hry v Operations systém namísto ukončení celého režimu vrátí na stejnou operaci. S tím rozdílem, že se ocitnete v roli druhé strany. Jestliže jste tedy během první operace hráli v roli francouzské armády, nasadí vás systém po odehrání kola, když se objeví obrazovka „End of Operation“, na stranu německou.

Tím, že s ostatními hráči zůstanete na stejném serveru (zatímco doposud vás systém vracel na obrazovku s glóbem), by se měly omezit případy připojování na prázdný server. V rámci budoucích aktualizací chceme tento systém rozšířit tak, aby vybíral z celého playlistu Operation.

PREMIUM FRIENDS

Během uplynulých dvou měsíců jsme spustili dvě testovací kola Premium Friends a nyní akci zopakujeme. Berte to jako předvoj k EA PLAY.

 

MAPY A HERNÍ MÓDY

 • Opravena chyba v diváckém režimu, kdy se kamera při pohledu první osoby v průběhu přehrávání video sekvence Pigeon Carrier Artillery na útočném tanku mohla zasekávat.
 • Počet tiketů v režimu Domination změněn z 200 na 100.
 • Doplněny chybějící popisy režimu Operations.
 • Upraveno bodování za obsazení vlajky v režimu Conquest. Obsazení vlajky je teď bodováno nižším počtem, ale navýšili jsme počet tiketů za obsazení držení a v případě, že tým drží o 3 vlajky víc než soupeř, obdrží bonusy Conquest Control.
 • Snížena procentuální hodnota přispění k obsazení/neutralizaci vlajky z 50 % na 30 %.
 • Na obrazovku Operations přibylo tlačítko „Join Any Operation“. Tím se spustí vytváření hry za účelem připojení k jakékoliv dostupné operaci libovolné velikosti (40 nebo 64).
 • Divácká kamera už nechybí na mapě Frontlines, Verdun a Soissons.

VOZIDLA

 • Upraven systém automatických oprav u A7V, FT17, St. Chamond a Pierce Arrow.
 • Počet životů získaných během jednoho samoopravného cyklu snížen z 320 na 200.
 • Trvání samoopravného cyklu zkráceno z 8 s na 5 s.
 •         o   Samoopravný cyklus bude tedy stejný jako u MkV Landship.
 • Zdvojnásoben počet životů u Field Gun a Stationary AA. Field Gun a Stationary AA lze nově opravovat. Field Gun a Stationary AA teď na 50 % životů přejdou do deaktivovaného stavu. Aby je bylo možné opět používat, je třeba je pomocí opravné sady dostat opět do 100% kondice.
 • Prodloužení doby, kdy je kamera střely aktivní u minometu MkV, z 3,5 s na 4,5 s. Lépe to odpovídá době letu střely.
 • Změna způsobu výpočtu maximálního dosahu protivzdušného dělostřelectva. Maximální dosah teď závisí na úhlu hlavně děla. Střely mohou doletět do vzdálenosti maximálně 300 metrů horizontálně a 450 metrů vertikálně. Tato změna se vztahuje na stacionární protivzdušná děla i děla na tahačích. Dosah protivzdušných střel byl doposud stejný bez ohledu na směr výstřelu, to znamená, že dělo pokrývalo oblast kulovitého tvaru. Horizontální dosah tedy odpovídal maximální vertikální vzdálenosti, kam střela mohla vylétnout, a ve vysokých výškách tak dělo navzdory teoreticky velkému dosahu pokrývalo jen malou oblast. Nové protivzdušné střely budou mít v nižších výškách o něco kratší horizontální dosah, ale zachovají si stejný dosah i v nejvyšších letových výškách. Tím se zvýší jejich efektivita proti letounům letícím ve vysokých výškách, aniž by mohly zasáhnout letouny letící sice nízko, ale daleko.
 • Úprava vzletových klapek u Extended Fighter a Attack Plane za účelem lepšího pokrytí širšího rychlostního spektra.
 • Snížena prodleva zrychlení u Dogfighter a Airship Buster Attack Plane z 30 s na 15 s.
 • Zavedena možnost pohledu směrem dozadu u všech letounů: Albatros, Fokker, Spad, Sopwith, Rumpler, Halberstadt, Salmson, Bristol, Gotha, Caproni. Aktivace: během letu v režimu pohledu třetí osoby podržet tlačítko volné kamery.

 

Změny bitevních letounů:

 • Ladění vzletové klapky. Otáčení se u bitevních letounů fungováním přiblíží stíhačkám, ale stále zůstane o něco obtížnější.

Vylepšení málo používaných typů:

 • Zvýšení ranivosti kulometu u Airship Buster z 32 na 40. Tím se hodnota DPS (poškození za vteřinu) vyrovná kulometům stíhacích letounů.
 • Při aktivaci zrychlení teď nové úpravy klapek umožní dočasně ostřejší obraty než u stíhacích letounů. Zkrácená prodleva zrychlení navíc tuto výhodu umožní používat častěji než dříve.
 • Tyto změny by měly z Airship Buster v udělat vhodnou alternativu ke stíhacím letounům.
 • Zvýšení rychlosti tank hunteru 37 mm z 222 m/s na 267 m/s a snížení poklesu dráhy z 0,005 na 0,003. Tyto změny by měly u varianty 37 mm přispět k usnadnění zásahů, zejména při použití proti pohyblivým cílům.

Změny stíhacích letounů:

Dogfighter

 • Přidána sekundární zbraň se zápalnou municí (Icendiary Ammo). Incendiary Ammo zvyšuje poškození částí letadel a díky tomu může dogfighter snáze a rychleji ochromit nepřátelský letoun poškozením křídla.
 • Změna aktivní schopnosti z nouzové opravy na zrychlení.

Bomber Killer

 • Změna aktivní schopnosti ze zrychlení na nouzovou opravu.

Výměna zrychlení a nouzové opravy u Dogfighteru a Bomber Killeru by tyto letouny měla podpořit v efektivitě při plnění jejich bojových rolí. Zrychlení dodá Dogfighteru výhodu v rovině lepší pohyblivosti nad jinými stíhacími letouny, a nouzová oprava poskytne Bomber Killeru lepší šanci přestát zásah z kulometů ze zadních střelišť bombardérů i bitevníků.

Navýšení efektivity polního děla při použití proti lehkým vozidlům. Obrněné vozy už nejsou lépe chráněné před zásahy polního děla než lehké tanky.

Změny FT variant

 • Close Support Tank

        o   Navýšení munice 37mm HE z 4 na 5.

        o   Secondary Case vyměněna za koaxiální kulomet. Tyto změny by tanku měly pomoci lépe plnit jeho univerzální bojovou roli.

 

 • Flanker Tank:

        o   Navýšení doby dobíjení autokanónu z 2,5 s na 3,75 s.

        o   Navýšení ranivého účinku HE autokanónu z 15-10,5 na 17,5-12,5.

        o   Tím dojde ke 20% snížení celkové aktivity kanónu. Navýšení účinku při přímých zásazích vozidel tuto změnu vyváží. Varianta Flanker bude po této úpravě o něco méně efektivní proti pěchotě.

 

 • Howitzer Tank:

        o   Primární zbraň na obrazovce vlastních úprav je teď právně těžký kulomet, oproti dříve chybně zobrazovanému lehkému kulometu. Větší efektivita těžkého kulometu by měla vyvážit omezený střelecký úhel v porovnání s koaxiálním lehkým kulometem varianty Close Support.

        o   U varianty A7V Flame Tank změna sekundární zbraně řidiče z case shell na flamethrower. Tato změna lépe vyjadřuje roli varianty tohoto tanku v boji na kratší vzdálenost. 

        o   Varianta FT Howitzer Variant získá možnost volné kamery při pohledu třetí osoby. Tato funkce byla opomenuta u ostatních tanků, protože normální verze má střeleckou věž, která se může otáčet v plném úhlu 360 stupňů.

 

 • Varianta Tank Hunter Landship dostala jako sekundární zbraň řidiče Tankgewehr se zadním střeleckým úhlem.
 • U variant Squad Support a Tank Hunter Landships při použití děl se zadním střeleckým úhlem aktivována u řidiče kamera s pohledem třetí osoby.
 • Vylepšení sekundárního minometu u varianty MkV Mortar Landship z airburst na těžký minomet. Těžký minomet má větší ranivý účinek a je efektivní jak proti pěchotě, tak proti vozidlům, i když za cenu delšího dobíjení.
 • Alternativní dýmové a plynové minometné střely nahrazeny balíčkem pro opravu pásů a plynový oblak. Tyto změny by měly přispět k podpoře Landshipu jako aktivního bojového vozidla, které nebude jen poskytovat minometnou podporu ze zadních řad.
 • Opravena chyba při míření při pohledu třetí osoby ve vozidle, kdy výstřel nevyšel, jestliže střela mířila na hlavu vojáka sedícího na koni.

ZBRANĚ A VÝSTROJ

 • Výpad s bajonetem:

        o   Aktivován modifikátor rychlosti míření během přípravné fáze i samotného výpadu. Znamená to, že v přípravné fázi se může hráč otočit maximálně o 50 stupňů. Přidán modifikátor zabraňující při výpadu úkroku do strany.

        o   Zvýšení hlasitosti kroků v režimu pohledu třetí osoby u výpadu bajonetem k zajištění lepší prostorové orientace. Zvýšení hlasitosti nepřátelských hlasů při výpadu s bajonetem v těsné blízkosti hráče.

        o   Mírné omezení maximálního úhlu otočení během výpadu.

        o   Odstranění redukce zranění při provádění výpadu. Zbraně teď budu působit běžné poranění.

 • Opravena chyba, kdy se zvukový efekt dvojnožky přehrával i po přepnutí na sekundární zbraň.
 • Úprava kritérií u medailí kombinovaných tříd tak, aby vyžadovaly jednoranné pušky.
 • Přidáno rozhraní pro doplňování granátů.
 • Snížení rozsahu efektu záblesků u zaměřovačů z 0,25 m na 0,15 m, aby se dal lépe skrýt za zdí.

HRATELNOST

 • Přidána možnost pokročilého nastavení třesu kamery v situacích explozí apod.
 • Přidána chybějící animace u označení (spotting) padlého spojeneckého vojáka z pohledu medika se stříkačkou.
 • U spojeneckých vojáků se automaticky zobrazují ikony nízkého stavu munice.

OVLÁDÁNÍ

 • U ovladačů lze teď navolit vlastní namapování tlačítek a páček.
 • Opravena funkčnost tlačítka „Select Operation“, které se doposud nesprávně zobrazovalo při použití ovladače nebo na konzoli.

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

 • Ukazatel pingu přesunut pod záznamy o zabití.
 • Opravena chyba na obrazovce výběru družstva, kdy se hráči mimo družstvo žádné družstvo nezobrazilo. Ve výchozím nastavení se teď automaticky vybere první družstvo ze seznamu. Přidána podpora na PC pro připojení k družstvu/odchod pomocí mezerníku.
 • Opravena chyba, kdy na obrazovce zůstávaly obrysy ikon vlajek a dalších ikon při přechodu na obrazovku vlastních úprav z obrazovky výsadku.
 • Přidána možnost vypnout uživatelský obsah.

SÍŤOVÁ KOMUNIKACE

 • Implementováno nastavení prahu registrace zásahu na straně serveru dle regionu: 160 ms pro USA + Evropu, 200 ms v ostatních oblastech.
 • Oprava interpolace registrace zásahů na straně serveru.
 • Předstih u výstřelu je nutný jen při překročení tohoto prahu, tedy např. v případě hodnoty 180 ms pro USA je třeba výstřel načasovat s předstihem 20 ms.
 • Oprava zobrazení latence u serveru, podle které se také rozhoduje, zda se registrace zásahu bude provádět na straně serveru nebo klienta.
 • Úprava kompenzace za hráčskou aktivitu na straně serveru, aby registrace zásahu odpovídala straně klienta.
 • Oprava špatného ukazatele zásahu při umírání.