Battlefield V Battlefield 1 Battlefield 4 Battlefield Registrace

Battlefield 1 – Podrobnosti o jarní aktualizaci

Zdravíme všechny,

charakteristikou dobrého hráče Battlefieldu je ochota podílet se na plnění společného zadání a být součástí týmu. V jarní aktualizaci tak chceme týmovou rovinu hry ještě víc zvýraznit a dát jí ještě větší prostor, a to prostřednictvím čet, které jsou centrální součástí této aktualizace.

Dále rozšiřujeme možnosti administrátorského nastavení serverů, o které jste si hodně psali – a my nasloucháme! Více dále.

Doufáme, že se vám novými změnami, opravami a funkcemi trefíme do vkusu a vyjdeme vstříc vašemu očekávání. Na viděnou na bojišti!

Jojje „Indigow(n)d“ Dalunde
Jesper „TheBikingViking“ Nielsen

Čety

Spojte síly s ostatními. Dnes do Battlefieldu 1 v první vlně zavádíme novou funkci čet. Je to prvek, o který mnozí z vás žádali, a my máme radost, že vám přání konečně můžeme splnit. V této úvodní fázi se zatím soustředíme na zavedení ústředních a primárních aspektů, jako je značka čet, a tento základ budeme nadále rozvíjet a rozšiřovat dalšími nadstavbami.

Níže najdete přehled funkcí, které budou v této počáteční fázi dostupné:

Zakládání a správa – četu může založit kdokoliv, ale každý hráč může najednou a v jednu chvíli zastávat jen jednu funkci generála, což je výchozí a nejvyšší role zakladatele čety. Při zakládání čety nastavujete i následující údaje:

Název – povinný údaj o délce 3–24 znaků. 

Značka – další povinný údaj o délce 2–4 alfanumerických znaků. 

Popis – volitelný údaj o délce maximálně 256 znaků. Svoji četu popište tak, jak uznáte za vhodné. 

Emblém – emblém pro četu si můžete vybrat ze svojí osobní galerie emblémů. Emblém se do čety jen „zkopíruje“, to znamená, že pokud později svůj osobní emblém změníte, změna se na emblému čety neprojeví.

Typ přístupu – zde nastavíte, zda a jak se ostatní hráči k vaší četě mohou připojit.

 • Otevřená – do čety může vstoupit kdokoliv a kdykoliv.
 • Na žádost – každý hráč může požádat o vstup a jeho žádost přijímají či odmítají členové s příslušným oprávněním.
 • Uzavřená – do této čety nemůže vstoupit nikdo další. 

Kterékoliv z těchto nastavení lze kdykoliv později změnit, pokud má daný člen čety příslušné oprávnění.

Generál – nejvyšší hodnost, kterou může v jedné četě zastávat vždy jen jeden hráč. Tato hodnost je automaticky přidělena zakladateli čety, ale později ji lze převést na kohokoliv dalšího, přičemž převedení hodnosti je povinné v případě, že generál četu opustí. Generál má přístup k veškerým nastavením (včetně změny názvu či značky) a může také četu rozpustit.

Plukovník – druhá nejvyšší hodnost s přístupem k většině administrátorských nástrojů, včetně změny popisu, úpravy emblému a změny typu přístupu. Ve většině situací plukovník může generála bez potíží zastupovat.

Poručík – nejnižší hodnost s administrátorskými právy. Mezi jejich hlavní povinnosti bude patřit přijímání či odmítání žádostí o vstup, pokud četa tyto žádosti přijímá, a dále mohou k četě napojit pronajaté servery.

Vojín – počáteční hodnost všech nových členů. Tato hodnost neuděluje žádná oprávnění kromě jednoduchého faktu, že se stáváte členem čety, kterou teď budete zastupovat, a můžete se snadno připojovat k hrám ostatních členů. Obecně platí, že každý člen může povyšovat ostatní hráče na hodnost o jeden stupeň nižší, než má on sám, a degradovat nebo vylučovat členy, kteří mají opět minimálně o jeden stupeň nižší hodnost. Všechna oprávnění se navíc přenášejí na vyšší hodnost, takže při povýšení vám zůstávají všechna správcovská práva, která jste měli doposud.

Vyhledávání a vstup do čety – základním principem čet je společná hra. V oddíle „Najít četu“ uvidíte seznam doporučených čet, jež budou založené primárně na četách, které zastupují vaši přátelé. Jakmile si najdete svoji vysněnou četu, poznáte podle typu přístupu, jak obtížné (nebo snadné) bude se k ní připojit. Možná budete mít štěstí a četa bude otevřená novým členům. Anebo budete mít smůlu a četa bude uzavřená.

Zastupování čety a společná hra – pro mnoho hráčů je vědomí, že mohou s hrdostí zastupovat svoji četu, důležitou součástí prožitku ze hry, a proto jsme se celý proces snažili udělat co nejjednodušší, nejplynulejší a obecně prostě co nejatraktivnější. V prvé řadě platí, že v jednu chvíli můžete zastupovat vždy jen jednu četu (ale můžete si také zvolit, že nechcete zastupovat žádnou). „Zastupování“ je volba, kterou můžete podle potřeby zapnout a vypnout bez dopadu na vaše členství a hodnost v četě. Pokud se rozhodnete zastupovat některou z čet, její značka se automaticky objeví před vaším jménem a na místě vašeho osobního emblému se zobrazí emblém čety. Vzdáváte se tak svého osobního emblému, což má vyjadřovat skutečnost, že jste ochotni svou četu zastupovat se vším všudy.

Kromě toho, že se u vašeho vojáka bude zobrazovat značka a emblém čety, si všimnete ještě jedné změny: pokud naplníte družstvo členy stejné čety, bude automaticky pojmenované po ní. Pokud dále vaše zastupovaná četa přispěje největším procentem k obsazení vlajky (podmínkou je přítomnost alespoň dvou členů), ukáže se na stožáru vlajky praporek s emblémem vaší čety. Ať máte být na co hrdí.

Aktuálně platí limit 100 členů na jednu četu – pokud má vaše skupina více členů, doporučujeme založit více čet se stejným názvem, značkou a emblémem i popisem, přičemž jeden hráč může být najednou členem 10 čet. Zahrnuje to i nevyřízené žádosti o vstup: pokud jste členem 8 čet a požádáte o vstup do dalších 2, nebudete moci vstoupit do žádné další, dokud se žádosti nevyřídí nebo dokud je neodvoláte. Do budoucna zvážíme možnost navýšení těchto limitů.

Jednou z oblastí, na kterou jsme se soustředili, je zjednodušení společné hry s přáteli a známými, a proto jako člen čety vždy vidíte, kde ostatní členové hrají, a můžete se k nim připojit. 

Nové prvky

Medik – záměr oživení

Jestliže jste někdy hráli za medika a zažili jste situaci, kdy se bouří a deštěm kulek ženete přes celé bojiště bez ohledu na vlastní bezpečí, jen abyste oživili padlého spolubojovníka, který to nakonec v poslední vteřině vzdá, pak víte, jak frustrující to je.

Mrtvého hráče teď můžete „označit“ a dát mu tak najevo, že jste na cestě k němu. Hráč vaše jméno uvidí na své obrazovce s označením „incoming medic“, tedy „medik na cestě“. Přicházející medik se také ohlásí výkřikem.

Pokud se hráč přesto rozhodne pro „skip“, zřejmě si vaši pomoc ani nezasloužil.

Nové prvky

Správa serverů

V této oblasti se nám hromadí mnoho ohlasů a připomínek a o to víc nás těší, že se podařil určitý posun:

 • Správci serverů teď mohou přidávat ostatní hráče na speciální seznam hráčů s administrátorskými právy.
 • Server lze nastavit tak, že vyžaduje před koncem kola menší počet (z 20 na 6).
 • Zavádíme také možnost ochrany serveru heslem.

I zde platí, že se funkci správy serverů budeme věnovat průběžně i nadále. Tohle je zatím jen začátek. Posílejte i nadále zpětnou vazbu s návrhy na další změny.

Nový obsah

Zbraně

Dalším nejčastějším požadavkem z řad komunity je víc zbraní. S tím se nedá nesouhlasit! V této aktualizaci tedy přinášíme některé nové zbraňové varianty, jednu pro každou ze tříd:

Hellriegel 1915 Defensive

Selbstlader 1906 Sniper

Huot Automatic Optical

Martini Henry Sniper

K jejich odemčení bude nutné splnit speciální úkol.

Nové prvky

Stuhy

V zimní aktualizaci jsme do hry převedli systém stuh z minulých dílů série. S jeho fungováním jsme poměrně spokojení a do jarní aktualizace jsme tedy přidali 19 nových stuh.

Jejich ústřední myšlenkou je podpora týmového ducha. Stuhy teď budete získávat za činnosti jako označování (spotting), oživování, doplňování munice, opravy, léčení atd.

Nové prvky

Psí známky

Tato aktualizace do hry přidává pět dalších psích známek:

 • Battlefest 2017
 • Answers HQ
 • Sakura & Murata
 • Regimental Stein
 • Play to Give

Mapy a režimy

Obecné

Frontlines – oprava chyby, kdy se v přípravné fázi neaktivovaly bojové oblasti a hráči mohli vyjít za hranice vyhrazeného prostoru.

Frontlines – opraven nefungující odpočet. Nejdelší zaznamenaná hra trvala 3,5 hodiny.

Opravena chyba, kdy bojové oblasti mohly způsobit menší grafický defekt na minimapě.

Úpravy vizuálního vzhledu a fyzikálního chování řek a jezer. Exploze ve vodě by teď měly vypadat správně.

Nastavení menších herních módů na konzolích na 60 Hz.

Úprava textury deště, aby se zabránilo vzorovanému dlaždicovému efektu.

Mapy a režimy

Amiens

Opraveno několik defektů na více místech.

Mapy a režimy

Argonne Forest

Opraveno několik defektů na více místech.

Opravena chyba, která hráčům umožnila dostat se na vrchol bunkru, kam správně neměli mít přístup.

Úpravy osvětlení s cílem vylepšení vizuálu.

Mapy a režimy

Fao Fortress

Úprava horního okraje mlhy pro hráče v letounech nebo s padákem.

Mapy a režimy

Fort De Vaux

Operations – úpravy úvodní kamery.

Operations – balíčky elitních tříd zmizí, jakmile obránci vyhrají battalion.

Conquest – úpravy bodů výsadku, aby se předešlo zrození v blízkosti nepřátel.

Conquest – úprava velikosti/rozsahu kontrolních bodů A, C a D.

Conquest – v hlavní základně prohrávajícího týmu se objeví hrdinské balíčky, pokud nepřátelský tým obsadí všechny kontrolní body.

Conquest – úprava bojové oblasti v blízkosti německého bodu výsadku.

Rush – přesun první MCOM stanice ve 3. sektoru blíž k útočníkům a úpravy rozestavení bodů výsadku z důvodu dosavadní vysoké úspěšnosti obránců.

Rush – úpravy rozestavení bodů výsadku s cílem lepšího vyvážení.

Rush – přidán další kryt ve třetím sektoru.

Snížen rozsah efektu bloom na obrazovce vlastních úprav.

Opravena chyba, kdy hráči měli přístup do nepřístupných oblastí.

Opravena neviditelná kolize na jedné z chodeb.

Opravena chyba, kdy hráč nemohl být oživen na vrchu odvodňovacího systému.

Opravena chyba, která někdy znemožnila lezení po mostě.

Opravena chyba umožňující vyšplhat na vrchol pevnosti.

Opravena vizuální chyba u některých potrubí.

Mapy a režimy

Giant's Shadow

Upraveny hranice volné kamery v diváckém módu.

Opravy některých interakcí dveří.

Mapy a režimy

Monte Grappa

Conquest – opravena chyba umožňující hráčům obsadit bod C z původně nezamýšlené pozice.

Mapy a režimy

Rupture

Operations – opravena chyba, kdy se hráči mohli narodit do behemotha dřív, než byl připraven, a později se teleportovat zpět.

Operations – přidán tank pro útočníky do prvního sektoru Rupture.

Operations – úprava rozestavení kontrolních bodů a výsadkových bodů s cílem lepšího vyvážení.

Conquest – snížení počtu letounů ze 3 na 2 na každý tým.

Conquest – změna velikosti kontrolních bodů A a D.

Conquest – výměna vlajek B a C.

Conquest – posunutí motocyklu v blízkosti bodu výsadku mimo křoví.

Conquest – posunutí bodů výsadku zpět u druhého týmu.

Conquest – přidána protiletecká děla do výsadkových oblastí pro oba týmy.

Conquest – odebrání kulometné pozice, která nebyla původně zamýšlená.

Rush – oslabení obrany v prvním a třetím sektoru s ohledem na zpětnou vazbu a výsledky telemetrie.

Rush – přesun tanků útočníků z prvního do třetího sektoru.

Mapy a režimy

Sinai Desert

Opravena chyba, kdy hráči nemohli během určité rotace opustit pozici polního děla Fk.96.

Přesun polního děla o kus zpět s cílem uvolnění prostoru.

Mapy a režimy

Soissons

Operations – přidáno dodatečné protiletecké dělo pro obránce do posledního sektoru za účelem lepšího vyvážení s útočným týmem.

Operations – úpravy vyvážení s ohledem na zpětnou vazbu a telemetrii.

Operations – opravena chyba, kdy se hráči mohli narodit do behemotha dřív, než byl připraven, a později se teleportovat zpět.

Conquest – opravena chyba u jednoho z polních děl a další úprava s cílem řešení problému kempování u bodu výsadku.

Conquest – úpravy bodů výsadku, aby se předešlo zrození v blízkosti nepřátel.

Conquest – úpravy velikosti a rozsahu některých kontrolních bodů (obecně zvětšení).

Conquest – snížení počtu tanků ze 4 na 3 na každý tým a přesun jednoho ze tří bodů výsadku tanků blíže k nejbližšímu kontrolnímu bodu (A a E). Díky tomu může nepřátelský tým lépe kontrolovat situaci a rozestavení tanků. Zvýší se tím také atraktivita kontrolních bodů, kterým hráči dosud věnovali méně pozornosti.

Conquest – navýšení prodlevy mezi jednotlivými výsadky tanků s cílem zvýšení jejich hodnoty.

Conquest – snížení počtu letounů z 2 na 1.

Conquest – zkrácení prodlevy, kdy se ve hře objevují hrdinské balíčky.

Rush – oslabení obrany úpravou jejích výsadkových bodů v prvním a třetím sektoru.

Rush – opravena chyba, kdy se hráči mohli narodit mimo bojovou oblast.

Upraveny hranice volné kamery v diváckém módu.

Snížení expozice/osvětlení v interiérech.

Mapy a režimy

Suez

Opravena chyba, kdy hráče nebylo možné oživit po úmrtí blízko louže u britské základny.

Mapy a režimy

Verdun Heights

Operations – úprava rozestavení kontrolních bodů a výsadkových bodů s cílem lepšího vyvážení.

Operations – zvýšení počtu tiketů z 250 na 350.

Operations – houfnice v prvním sektoru se teď objeví po 5 minutách od prvního battalionu.

Operations – úpravy počasí u Verdunu.

Conquest – úprava rozestavení kontrolních bodů a výsadkových bodů s cílem lepšího vyvážení.

Conquest – úpravy prodlevy objevení hrdinských balíčků.

Zbraně a výstroj

Obecné

Oddělené natahovací páky u všech odstřelovacích pušek.

Upraven špatný efekt pohybu pušky při použití zvětšení 2,00x nebo 1,25x.

Hasák už nepřehrává zvukové efekty opravování a nespouští animace opravy, pokud je vozidlo v plně bojeschopném stavu.

Opravena chyba se špatným postupem ukazatele opravy při použití hasáku.

Opravena chyba se špatným označením skinu „The Seaforth Highlander“ jakožto „Higlander“. Správně je jen jeden.

Úprava uživatelského rozhraní u údaje kadence M1903 Marksman a Sniper z 51 na 54, což jsou skutečné hodnoty.

Opravena chyba způsobující, že K Bullets mohly poškodit tank na vzdálenost delší než 150.

Úprava trajektorie u Chauchat.

Úprava rychlosti/úsilí mačkání spouště u M1903 Experimental, aby odpovídala úpravě kadence z aktualizace v rámci They Shall Not Pass.

Odebrání prodlevy po přebití při použití K Bullets u Martini–Henry.

Opravena chyba způsobující zmizení zaměřovacího obrazce při zaměřování u Villar–Perosa.

Opravena chyba, kde se některé přebíjecí animace při pohledu první osoby po zabití a následném oživení nepřehrály.

Opravena chyba u bajonetu, která umožnila zabít hráče bez spuštění animace, i když mezi hráči nebyla žádná překážka.

Zbraně a výstroj

Změny granátů

Přidána prodleva 0,3 s před odhozením ke všem granátům. 

Snížení oblasti zásahu výbuchu u těchto granátů: 

 • Frag/Stick: 6,3 z 7,0 
 • Impact/Min/Light ATi: 5,6 z 6,0
 • Prodloužení časovače u těchto granátů:
 • Mini/Frag/Stick: minimální prodleva 1,4 s z 1,3 s. Časovač výbuchu 0,85 s z 0,7 s
 • Impact: minimální prodleva 1,2 s z 1,0 s
 • Incendiary: minimální prodleva 1,4 s z 1,3 s
 • Rifle Frag: časovač výbuchu 0,8 s z 0,7 s

Prodloužení doby doplňování zásoby granátů: 

 • Mini: 28 s
 • Gas: 35 s
 • Light AT: 42 s
 • Frag: 49 s
 • Impact: 49 s
 • Incendiary: 49 s

Zvýšení kapacity u kouřových granátů z 1 na 2.

Redukce ranivosti AT granátů při použití proti běžným vojákům o 10 %.

Navýšení modifikátoru objevení bedny s municí pro všechny smrtící granáty z 3x na 3,5x.

Granáty už se nebudou doplňovat, pokud hráč nestojí u zásobní bedny nebo balíku.

Granáty už nezpůsobují kolizi se spoluhráči do 10 metrů.

Potlačovací palba zastaví proces doplňování granátů bez bedny s municí a sníží rychlost doplňování u bedny s municí o třetinu.

Upravena pozice mířidel u 12g Auto.

Přidán složený bajonet pro Automatico namísto úplného odebrání ve chvíli, kdy bajonet není nasazený.

Opravena špatná úroveň zvětšení 2x u Bodeo1889.

Úprava efektu záblesku u Hellriegel.

Opraveno příliš pomalé zmenšování rozptylu střel u pěchotní verze Lebel Model 1886.

Opravena chyba způsobující žádný účinek dvojnožky na zpětný ráz a rozptyl střel při nemířené střelbě u odstřelovací verze Lebel Model 1886.

Opravena chybějící ikona K Bullet při použití zbraně Lebel.

Vojenská technika

Obecné

Opravena chyba, kdy byla kamera z vlastního pohledu u Artillery Truck nastavena ve špatné pozici.

Opravena chyba, kdy se kamera z vlastního pohledu v tanku St. Chamond neresetovala při odchodu a opětovném nasednutí na pozici řidiče při přechodu kamery na „Pigeon Carrier Artillery“.

Opraveno chování BL9 Gas Shell při střelbě do vlastních. Poškození bude zcela vypnuté, pokud je střelba do vlastních deaktivovaná, namísto dosavadního potlačovacího efektu.

Zbraňové komponenty tanku St. Chamond přesunuty z dolní na vrchní část, aby bylo možné jejich použití v mělkých vodách.

Zvýšení modifikátoru výbušného poškození u protileteckého kanónu u těchto letounů: 

 • Fighter: 0,8 z 0,7 
 • Attack Plane: 0,75 z 0,7 
 • Bomber: 0,65 z 0,6

Opravena nesprávně nízká účinnost raket při použití proti jiným letounům.

Zvýšení modifikátoru poškození při použití odstřelovacích pušek proti letounům: 

 • Fighter: 1,2 z 1 
 • Attack Plane: 0,9 z 0,75 
 • Bomber: 0,375 z 0,3125

Zvětšení rozsahu výbuchu u protileteckých kanónů ze 4 na 6 metrů, pokud je detonace vyvolána vozidlem. 

Odebrán impulz z úderu u leteckých kanónů.

Ranken Darts: 

 • Interval přebití zvýšen z 12 na 15 sekund 
 • Snížení ranivosti výbuchu z 20 na 16,7 
 • Zmenšení poloměru výbuchu z 3 na 1,5 m 
 • Přímé poškození už nemá vliv na vojáky

Opraveno nesprávné chování havarujících letadel vypnutím kritického stavu rotoru, pokud je vysunutý podvozek.

Odebrány fyzické impulzy z projektilů protiletecké zbraně pouštního obrněného vlaku.

Opravena chyba, kdy hráč někdy na obrazovce výsadku do boje viděl dvě vozidla oproti jednomu.

Opravena chyba, kdy dělostřelecké salvy mohly explodovat ve vzduchu.

Opravena chyba, kdy se zvukový efekt šavle nekonečně přehrával při švihnutí při seskoku z koně.

Ovládání

Opraveny chyby s mapováním tlačítka pro útok zblízka a přepnutí kamery při jízdě na koni na ovladačích s alternativním nebo tradičním nastavením pro leváky.

Oprava mapování funkce ovládání klapek v kombu tlačítka + páčky v nastavení pro leváky.

Opravena chyba, kdy tradiční nastavení tlačítek pro leváky mělo u polního děla na pravé páčce současně funkci přesunu i rozhlížení se.

Opravena chyba, kdy současné použití joysticku s myší způsobovalo návrat mapování tlačítek na výchozí nastavení.

Přidána pokročilá funkce ovládání úpravy míření pomocí páčky. Umožňuje vyladění míření vojáka pomocí páčky jako v Battlefieldu 4.

Odebráno nesprávné namapování u alternativního nastavení pro leváky při ovládání koně. Trysk a útok zblízka byly navázány na kliknutí levou páčkou. Odebrání namapování útoku zblízka, takže kliknutí levou páčkou spouští jen trysk (útok zblízka by v té situaci nebyl nikdy zahájen).

Opravena chyba, kdy při přechodu do plížení mohlo dojít k naklonění přes překážku.

Potopení a opětovné vynoření lze spustit jen tehdy, pokud hráč dokončil předchozí animaci potopení nebo vynoření.

Opravena chyba, kdy některé ovládací funkce přestaly fungovat po naklonění přes překážku.

Oddělené mrtvé zóny pro joysticky a ovladače.

Přidány možnosti upravit mrtvé zóny u páček ovladačů a joysticků.

Přidány možnosti nastavit maximální citlivost u páček a spouští ovladačů (L2/R2).

Uživatelské rozhraní

Úprava zarovnání textového pole s údajem o velikosti družstva za účelem opravy s přetékajícím textem v arabštině.

Úprava zarovnání u údaje o sadě výzbroje-hodnosti za účelem opravy zobrazení v arabštině.

Úprava zarovnání textu s údaji o herním postupu u zbraní a medailí v arabštině.

Úprava zarovnání procentuálního údaje zkušenostního bonusu v arabštině.

Úprava sloupců na výsledkové tabulce, aby se obnovila původní velikost fontu u údajů o skóre a latenci.

Opravena chyba s překrýváním textu v menu družstva u údaje o zkušenostním bonusu u zámku.

Opravena chyba způsobující zobrazení nesprávného údaje o zbrani a skinu na obrazovce killcam.

Logo zkušenostního bonusu družstva teď správně reaguje na zvýraznění.

Opravena chyba znemožňující hráči vidět okolní mediky, pokud se hráč zabil plynovým nebo zápalným granátem.

Opravena chyba, kdy se zbraně koupené za válečné dluhopisy na obrazovce vlastních úprav nezobrazovaly jako odemčené.

Opravena chyba způsobující nezobrazování zpráv v chatu.

Opravena chyba, kdy se na seznamu okolních mediků v případě úmrtí mohly zobrazovat jiné třídy než medik. K tomuto problému ve vzácných případech dochází stále.

Opravena chyba, kdy se při volbě map v obou možnostech zobrazila tatáž mapa.

Přidána možnost vypnout hráčský obsah.

Síťová komunikace

Opraven třes kamery v diváckém režimu při zahájení pohybu.

Ping na výsledkové tabulce nahrazen latencí na všech platformách.

Hráči s připojením nad 100 ms budou muset po výstřelu sledovat cíl do chvíle, než je na straně serveru registrován zásah, jak naznačuje ikonka v pravém horním rohu.

 • Tím by se měly omezit efekty zásahu „za rohem“ a nastavit určitá penalizace pro hráče s vysokým pingem.

Vylepšení extrapolace pro hráče s trháním obrazu. Pohyb by měl být plynulejší a měl by klientům umožnit lepší registraci zásahu u těchto hráčů.

Snížení prahu pro zobrazení varování ohledně nízké latence.

Latence:

 • Žlutá 90 ms 
 • Červená 200 ms.

Opravena chyba se zmizením granátu, jehož majitel zemřel. Pokud hráč upustil granát těsně před smrtí, tento granát zatím vždy zmizel.

Výstřel od mrtvého hráče může způsobit zranění, pokud k zásahu došlo ještě ve chvíli, kdy byl hráč naživu. Přispěje to ke spravedlivějšímu počítání zabití.

Vylepšení načítacích časů během síťové synchronizace. Nadále se pracuje na vylepšení trvání připojování k probíhajícím hrám.

Při síťové komunikaci má přednost údaj o zásahu před všemi ostatními informacemi.

Opravena chyba s vizuálním efektem dopadu projektilu zobrazeným na nesprávném místě.

Lepší sladění vizuálního efektu zásahu se střelcem na úrovni síťové komunikace.

Změna varovných ikon, aby používaly průměrnou hodnotu fps namísto extrémních hodnot CPU.

Vylepšení algoritmu při kalkulaci kompenzace při lagu.

Ostatní

Opravena chyba způsobující nepřiměřeně dlouhé načítací časy map. Tyto doby by měly být zkráceny až o 10 sekund.

Opravena chyba s blikáním vody při použití SLI.

Opraveno špatné sledování údajů o léčení a oživování.

Hlasování o mapách je teď na oficiálních serverech ve výchozím nastavení zapnuté.

Změny v seznamu tvůrců hry.

Přidána možnost vypnutí asistence míření na hodnocených serverech.

Opravena chyba s pádem serveru v okamžiku současného připojení 24 hráčů v režimu Domination.

Opravena chyba umožňující opakované poškozování a opravování vozidel za účelem navýšení zkušenosti. S tím je konec!

Hra teď vždy odebere tělo hráče, pokud hráč opětovně vstoupí do hry. (Dívat se na svoji vlastní mrtvolu není pro každého.)

Xbox

Opravena chyba, kdy odhlášení z konzole Xbox One během prvních pár sekund úvodního intra operace způsobilo zamrznutí hry na černé obrazovce.