Battlefield V Battlefield 1 Battlefield 4 Battlefield Rejestracja

Jakie ulepszenia wprowadziliśmy w jesiennej aktualizacji Battlefield 1

Jej zawartość jest oparta na waszych komentarzach i ma sprawić, by gra Battlefield 1 dawała wam jeszcze więcej zabawy, była bardziej różnorodna i zbalansowana oraz działała stabilniej. W ramach jesiennej aktualizacji wprowadzamy wiele różnych poprawek i modyfikacji rozgrywki, interfejsu użytkownika, grafiki, dźwięku i nie tylko.

WAŻNA ZMIANA: AKTUALIZACJA OPERACJI

Jedną ze zmian jest między innymi modyfikacja trybu Operacje. W skrócie mówiąc: poważnie wzmacniamy stronę atakującą. Aby zwiększyć jej skuteczność, podnosimy ogólną liczbę kuponów zarówno w Operacjach, jak i Wielkich Operacjach. Oprócz tego skracamy czas wymagany do przejęcia punktów kontrolnych.

WAŻNA ZMIANA: SERWERY HARDCORE

Jesienna aktualizacja wprowadza też wyczekiwane przez elitę Battlefield 1 serwery hardcore. W zależności od ustawień wyłączona może być na nich minimapa, znak celowniczy lub na przykład funkcja dostrzegania wrogów.

WAŻNA ZMIANA: FUNKCJA WYNAJMU SERWERA

Oprócz tego wraz z jesienną aktualizacją w Battlefield 1 debiutuje program wynajmu serwerów. W jego ramach będziecie mogli zakładać w Battlefield 1 własne publiczne serwery i decydować o ich ustawieniach – od opcji rozgrywki po dostępne mapy.

WAŻNA ZMIANA: PAKIETY BOJOWE I GRY NIESTANDARDOWE

W niektórych pakietach bojowych będziecie otrzymywać drużynowe premie do PD, w menu „Kup pakiety bojowe” będziecie mogli zaopatrywać się w pakiety, a z poziomu menu „Gra online” będziecie mogli dołączać do gier niestandardowych.

Ulepszenia gry

Ogólne

ZMIANY W OPERACJACH

Rozpoczynamy wprowadzanie poprawek balansu w trybie Operacje. Jasnym jest, że należy trochę wzmocnić stronę atakującą. Aby zwiększyć jej skuteczność, podnosimy liczbę kuponów zarówno w Operacjach, jak i Wielkich Operacjach. Oprócz tego ułatwiamy atakującym zdobywanie sektorów, obniżając liczbę wymaganych przejęć flag w Operacjach i Wielkich Operacjach. Z 30 do 50 zwiększyliśmy też minimalną liczbę odzyskiwanych kuponów w Wielkich Operacjach, a także liczbę kuponów odzyskiwanych za zabijanie wycofujących się obrońców. Dzięki temu strona atakująca będzie miała większą szansę na przejęcie kolejnego sektora, nawet jeśli poprzedni udało jej się zdobyć z niewielkim zapasem kuponów.

64 graczy

 • Maksymalna liczba kuponów strony atakującej zostaje zwiększona ze 150 do 250
 • Liczba kuponów odzyskiwanych za zabicie wycofujących się obrońców po przejęciu sektora została podniesiona z 2 do 3.
 • Minimalna liczba kuponów odzyskiwanych po przejęciu sektora w Operacjach dla 64 graczy została podniesiona z 30 do 50.
 • Nieznacznie skrócono czas wymagany do przejęcia flagi.

40 graczy

 • Maksymalna liczba kuponów strony atakującej zostaje podniesiona ze 150 do 200
 • Liczba kuponów odzyskiwanych za zabicie wycofujących się obrońców po przejęciu sektora została podniesiona z 2 do 3.
 • Nieznacznie skrócono czas wymagany do przejęcia flagi.

Zmiany w Podboju

Pod wpływem waszych komentarzy na temat mapy „Suez” w Podboju postanowiliśmy dodać dwie nowe flagi, co powinno utrudnić przejęcie wszystkich flag i zdominowanie pola walki przez jedną ze stron. Zauważyliśmy też, jak trudne było odbicie przejętych flag zlokalizowanych w pobliżu wiejskich zabudowań. W związku z tym ograniczyliśmy obszary przejęcia tych punktów kontrolnych, aby obejmowały mniej zabudowań. Powinno to ułatwić przejmowanie flag i pozwolić przegrywającemu, wypartemu z wiosek zespołowi ich odzyskanie. Oprócz tego w bazach głównych zespołów będzie się teraz pojawiać dodatkowy samochód pancerny, aby zepchnięty do defensywy zespół mógł jakoś wyrwać się z bazy i oskrzydlić przeciwnika.

 • Dodano dwie flagi na mapie „Suez”, w sumie jest ich teraz pięć.
 • Dodano po jednym samochodzie pancernym w bazie głównej każdej ze stron. 
 • Zmniejszono rozmiary obszarów przejmowania dla dwóch punktów kontrolnych zlokalizowanych we wioskach, dawniej flag A i B. Ma to na celu ograniczenie liczby budynków znajdujących się na obszarach przejmowania. Zmiana powinna ułatwić zdobywanie flag.

Żołnierza można teraz dostosowywać, wybierając odpowiednią ikonę na ekranie „Start” lub „Żołnierz”

Jeśli dowódca drużyny ignoruje prośby o rozkazy, dowodzenie zostaje przekazane innemu członkowi drużyny.

 • Gdy członek drużyny poprosi o rozkaz (i drużyna nie ma akurat żadnego aktywnego rozkazu), gracz ten zostaje dodany do kolejki kandydatów na dowódcę. Jednocześnie startuje 60-sekundowe odliczanie (odliczanie nie rozpoczyna się od nowa, jeśli w kolejce czekają już inni członkowie drużyny).
 • Po upływie 60 sekund pierwszy gracz w kolejce (ten, który najwcześniej poprosił o rozkazy) zostaje awansowany na dowódcę drużyny. Jeśli w kolejce za nim znajdują się inni gracze, 60-sekundowe odliczanie rozpoczyna się od nowa. Jeżeli nowy dowódca drużyny nie wyda w tym czasie żadnych rozkazów, zastępuje go kolejny gracz z kolejki oczekujących.
 • Jeśli aktualny dowódca drużyny wyda rozkaz, kolejka zostaje opróżniona.

Taka sama pogoda w Szturmie. Podczas obu rund starcia na polu walki panują identyczne, aktywowane w tym samym momencie warunki pogodowe

Zmieniono domyślną liczbę graczy w Operacjach z 64 na 40

Gołąb w trybie Gołębie Wojenne jest widoczny z większej odległości.

Pakiety bojowe można kupować z poziomu menu „Kup pakiety bojowe”

W Sklepie dodano dwie nowe zakładki: „Wynajem serwerów” i „Pakiety bojowe”

Zakładka „Wynajem serwerów” pozwala na wynajmowanie serwerów

W Sklepie można kupować pakiety bojowe

W menu „Gra online” można dołączać do gier niestandardowych

Przycisk „Wyjdź” jest teraz dostępny przez cały czas podsumowania rundy

W menu „Szybka gra” dodano samouczki wideo na temat poszczególnych trybów rozgrywki

Dodano do gry drużynowe premie do PD, otrzymywane w pakietach bojowych

Żołnierze w pozycji leżącej nie mogą już być odpychani przez sojuszników

Usunięto błąd, w wyniku którego oba zespoły otrzymywały niewłaściwe motocykle w Podboju na mapie „Pustynia Synajska”

Dodano ograniczenie minimalnej rozdzielczości dla funkcji dynamicznego skalowania rozdzielczości

Poprawiono płynność ruchu kamery zabójcy dla pewnych lokacji

Usunięto błąd powodujący nieodblokowywanie się nieśmiertelników klas elitarnych

Usunięto problemy z obrazem w trybie celowania na komputerach podłączonych do kilku monitorów jednocześnie

Usunięto problemy z odradzaniem się pojazdów w Operacjach, np. niepojawiającym się kutrem torpedowym obrońców na mapie „Skraj monarchii”

Usunięto problemy z ruchem materiałów płóciennych po zakończeniu lotu wyrzuconego w powietrze ciała

Działo forteczne można teraz uszkodzić przy pomocy narzędzia naprawczego 

Nie jest już odtwarzany efekt wizualny uderzenia stopami o podłoże po przejściu do pozycji leżącej

Usunięto błąd mogący powodować zapadanie się gracza pod ziemię po opuszczeniu lekkiego czołgu obok wraka czołgu Mark V na mapie „Amiens”.

Usunięto błąd powodujący niedziałanie flar lokalizacyjnych zwiadowcy po śmierci gracza oraz lotniczych flar lokalizacyjnych po opuszczeniu przez gracza pojazdu.

Dodano kolizje podłoża na flagach do przejęcia

Kolizje żołnierza nie blokują już wypuszczania gołębia

Ulepszono TAA na PS4 i Xbox One

Usunięto błąd powodujący bieg żołnierza po podłożu pod niewłaściwym kątem. 

Usunięto błąd mogący powodować wyrzucenie gracza w powietrze podczas czołgania się między dwoma budynkami

Nie będą już przyznawane punkty za zniszczenie własnego behemota

Usunięto błąd powodujący nieprawidłowe sumowanie dokonań gracza, jeśli zginął on tuż przez zakończeniem operacji. 

Usunięto błąd mogący powodować zgon konia podczas przechodzenia między sektorami, jeśli zwierzę znalazło się bez jeźdźca poza obszarem działań

Usunięto błąd mogący powodować trudności z celowaniem z końskiego grzbietu

Usunięto błąd powodujący odtwarzanie dźwięku pisania wiadomości po podniesieniu gołębia z napisaną wiadomością

Usunięto błąd powodujący wyświetlanie czarnego pasa z boku ekranu po założeniu maski gazowej

Usunięto błąd powodujący wyświetlanie nieprawidłowego statusu flag u graczy, którzy dołączyli po rozpoczęciu bitwy 

Usunięto błąd powodujący brak synchronizacji warunków pogodowych między graczami po ponownym dołączeniu do serwera

Usunięto błąd powodujący brak naliczania punktów za atakowanie behemota

Usunięto błąd powodujący anulowanie obrażeń od ognia po odniesieniu obrażeń od drutu kolczastego

Usunięto błąd powodujący przydzielanie zespołom niewłaściwej liczby pojazdów po rozpoczęciu rundy Podboju

Szereg poprawek lokalizacji

Usunięto niewidzialne, powodujące kolizje „przedłużenie” konia za jego zadem

Obrażenia zadawane strzykawką są teraz uzależnione od tego, jak długo gracz przytrzyma przycisk

Gracze nie mogą już zmieniać zespołów pod koniec rundy

Szereg optymalizacji wykorzystania procesora

Szereg optymalizacji DX12

Przeładowywanie broni zostaje teraz przerwane w momencie rozpoczęcia wchodzenia po drabinie

Poprawiono animacje konia dla kamery trzecioosobowej

Usunięto błąd mogący powodować wyrzucenie gracza w powietrze podczas zbliżania się do szczytu drabiny

Umożliwiono „zabijanie na drodze” żołnierzy obsługujących broń stacjonarną

Usunięto szereg błędów DX12 powodujących wyłączanie się aplikacji

Usunięto szereg błędów powodujących wyłączanie się klienta gry

Usunięto błąd powodujący pojawianie się artefaktów graficznych podczas używania miotacza ognia w tunelach i w podziemiach

Najważniejsze podpowiedzi dotyczące rozgrywki będą teraz pojawiać się w grze online trzykrotnie i ani razu więcej

Usunięto szereg błędów powodujących wyłączanie się gry w związku z rozmiarem okna, wykrywaniem urządzeń graficznych i użyciem kilku monitorów.

Usunięto błąd powodujący nieresetowanie się rozkazów drużynowych między rundami w Operacjach

Usunięto problem z ustawieniem włączania/wyłączania trybu celowania w połączeniu z ustawieniem włączania/wyłączania sprintu. Gdy żołnierz biegnący sprintem aktywował tryb celowania, po rozpoczęciu animacji przejścia do trybu celowania wyłączał się natychmiast zarówno sprint, jak i tryb celowania

Usunięto błąd, w wyniku którego kółko myszy powodowało przesuwanie kamery na boki po wyłączeniu opcji przyjmowania czystych danych z myszki

Usunięto błąd, w wyniku którego koń nie odnosił obrażeń od granatów gazowych, granatów zapalających i gruzu.

Usunięto błąd mogący powodować niemożność przejścia do podsumowania rundy, jeśli gracz był martwy w momencie jej zakończenia

Sterty pocisków artyleryjskich zadają teraz obrażenia w promieniu zgodnym z wyświetlanym efektem kuli ognia

Nieznacznie skrócono czas wczytywania kolejnych map

Usunięto błąd mogący powodować odradzanie się gracza pod postacią żołnierza niewłaściwej klasy, np. czołgista odradzał się w samolocie

Usunięto błąd, w wyniku którego u gracza dołączającego do lidera grupy/imprezy na innej mapie po otwarciu menu w grze pojawiał się czarny ekran

Ogólne poprawki wydajności związane z modelami

Usunięto błąd progresji żołnierza mogący powodować przeskakiwanie poziomów klasowych

Usunięto błąd, w wyniku którego nie wszystkie pojazdy były dostępne przed rozpoczęciem rundy

Usunięto błąd, w wyniku którego niszczenie budynków nadmiernie obciążało procesor, skutkując dużymi spadkami płynności

Usunięto błąd powodujący nieprawidłowe wyświetlanie trzecioosobowej animacji wsiadania i wysiadania z pojazdu

Usunięto błąd, w wyniku którego ekran zakończenia operacji mógł być wyświetlany jednocześnie z ekranem odrodzeń, jeśli gracz zginął tuż przed końcem operacji.

Usunięto błąd, w wyniku którego gracz mógł stracić kontrolę nad pojazdem po dwukrotnym otwarciu nakładki Origin

Usunięto błąd, w wyniku którego emblematy mogły nadawać niewłaściwy kolor całej postaci

Usunięto błąd uniemożliwiający zmianę zespołu w Zespołowym DM

Usunięto błąd mogący powodować blokowanie się jeźdźca w gruzach po zburzeniu górskiego mostu na mapie „Pustynia Synajska”

Usunięto błąd powodujący odtwarzanie „podwodnych” efektów dźwiękowych po odniesieniu obrażeń ponad lustrem wody

Drużyny nie stają się już automatycznie prywatne, gdy do serwera dołącza grupa/impreza licząca mniej niż trzech graczy

Usunięto błąd, w wyniku którego po zaakceptowaniu zaproszenia na pełny serwer od znajomego gracz nie mógł opuścić poczekalni, a na ekranie wyświetlany był komunikat o rezerwowaniu miejsca

Usunięto błąd powodujący zatrzymywanie się gry po wejściu do niektórych menu

Usunięto błąd, w wyniku którego ranga gracza w grze różniła się od tej w menu

Usunięto kilka błędów powodujących podświetlanie niewłaściwych elementów w menu

Usunięto błąd mogący uniemożliwiać złomowanie części broni

Usunięto błąd, w wyniku którego statystyki pojazdu nie były aktualizowane

Usunięto błąd pojawiający się po użyciu po raz drugi opcji „Szybka gra”

Usunięto błąd mogący uniemożliwić otwarcie menu pauzy po przejściu do kolejnej rundy

PC: Usunięto błąd, w wyniku którego gracz nie widział niektórych członków zespołu

PC: Usunięto błąd, w wyniku którego po usunięciu filtra na ekranie mogło się pojawić zbyt wiele okien z komunikatem

PC: Gracze korzystający z kontrolerów mogą teraz wyłączać pomoc w celowaniu

PS4: Usunięto błąd, w wyniku którego gracz dołączający do znajomego z tej samej imprezy na tym samym serwerze mógł znaleźć się w stanie zawieszenia

PS4: Usunięto błąd mogący powodować problemy z przyznaniem trofeum „Odznaczony”

Xbox One: Usunięto błąd, w wyniku którego gracz z niską reputacją nie zostaje dołączony do grupy, a jego karta gracza znika z centrum łączności po zaakceptowaniu zaproszenia do grupy

Xbox One: Usunięto błąd umożliwiający graczom z niską reputacją komunikowanie się w grze online z nieznajomymi użytkownikami będącymi w tej samej drużynie

Xbox One: Usunięto błąd powodujący wychodzenie z gry na ekran główny konsoli po próbie dołączenia do sesji gry za pośrednictwem przycisku Xbox, gdy gra jest wstrzymana na ekranie menu głównego

Xbox One: Usunięto błąd, w wyniku którego po zmianie zalogowanego użytkownika, gdy gra była wstrzymana, próba powrotu do menu głównego z ekranu kampanii powodowała niekończące się wczytywanie.

Ulepszenia gry

Pojazdy

Balans pojazdów

Działo forteczne zadaje większe uszkodzenia pojazdom, a eksplozje jego pocisków mają większy promień rażenia przeciwko piechocie.

Plot.

 • Zmniejszono uszkodzenia zadawane przez działa przeciwlotnicze samolotom i ich poszczególnym elementom.
 • Zmniejszono zasięg wozu przeciwlotniczego, aby zgrać go bardziej ze stacjonarną artylerią przeciwlotniczą i zapobiec „kampowaniu” bazy głównej.
 • Poprawiono nieprawidłowe zgranie efektu wizualnego wyrzutu łuski dla stacjonarnej artylerii przeciwlotniczej.
Samoloty
 • Zwiększono promień i siłę rażenia wybuchowych strzałek (strzałek Rankena).
 • Zmniejszono skuteczność karabinów zwiadowcy przeciwko elementom samolotów.
 • Zwiększono uszkodzenia zadawane samolotom szturmowym przy pomocy amunicji K.
 • Bezpośrednie trafienie samolotu lub czołgu 50-kilogramową bombą spowoduje zadanie niewielkich uszkodzeń.
 • Zwiększono prędkość pocisków dla zabójcy bombowców, aby zwiększyć jego skuteczność w walce powietrznej.
 • Zwiększono skuteczność torped zrzucanych z bombowców przeciwko celom lądowym, aby mogły pełnić rolę ciężkich bomb nawet na mapach bez jednostek pływających.

Zmniejszono obrażenia odnoszone przez kawalerzystę w wyniku trafień w głowę.

Zwiększono zasięg rzutu granatem przeciwpancernym z końskiego grzbietu.

Zwiększono uszkodzenia zadawane pojazdom transportowym przy pomocy granatów ręcznych.

Opancerzony wóz artyleryjski zadaje teraz większe uszkodzenia z bliska i mniejsze z dystansu. Mniejsze jest też opadanie pocisku, aby gracze mogli ostrzeliwać cele znajdujące się dalej.

W świecie gry może się teraz znajdować do 6 min rozstawionych z pojazdu (wcześniej mogło być ich 3).

Pociąg pancerny na mapie „Suez” ma teraz w przedniej wieżyczce moździerz zamiast działa przeciwpancernego 57 mm. Dzięki temu może skuteczniej ostrzeliwać flagi.

Poprawki błędów

Usunięto błąd, w wyniku którego żołnierz przystępował do obsługi działa przeciwlotniczego z niewłaściwej strony.

Usunięto błąd powodujący zbyt długie utrzymywanie się ognia po katastrofie samolotu.

Usunięto błąd pozwalający graczowi ukryć się w uszkodzonej wieżyczce samochodu pancernego.

Samolot typu łowca czołgów przeładowuje teraz automatycznie broń, podobnie jak czołgi.

Usunięto błąd pozwalający na odradzanie się w pociągu pancernym, gdy nie powinno to być możliwe.

Usunięto błąd, w wyniku którego samolot szturmowy Rumpler nie odzyskiwał prawidłowo zdrowia po użyciu funkcji naprawy skrzydła.

Usunięto problemy kolizji związane z wrakiem czołgu Mark V.

Aby uniknąć nadużyć, kutry torpedowe są nietykalne, dopóki na ich pokład nie wejdzie gracz.

Usunięto błąd, w wyniku którego podpowiedzi dotyczące pojazdów były wyświetlane nawet po opuszczeniu przez gracza pojazdu.

Na ekranie interfejsu widoczna jest teraz uszkodzona broń i wieżyczki dla wszystkich behemotów. Gdy któreś ze stanowisk na behemocie zostanie uszkodzone, wyświetlany będzie wskaźnik informujący o trwających naprawach.

Umożliwiono użycie naprawy awaryjnej dla uszkodzeń dowolnego stopnia.

Usunięto błąd umożliwiający w niektórych samolotach korzystanie z naprawy awaryjnej, mimo że jej nie wyekwipowano.

Zmniejszono natężenie efektu rozmycia podczas korzystania z artylerii

Lepiej zgrano położenie kamery z celownikiem mechanicznym działka Becker.

Poprawiono działanie funkcji niepowiązywania celowania przez pasażera ze zmianą kierunku przez pojazd.

Ulepszono efekty wizualne dla celownika optycznego i celownika bombowego w pojazdach.

Celowniki bombowe i artyleryjskie do wyświetlania zasięgu wykorzystują teraz powierzchnię lustra wody, a nie dno oceanu.

Ulepszenia gry

Rozgrywka

Balans broni

Lekki karabiny maszynowe były mniej atrakcyjne od uzbrojenia innych klas. Aby uczynić je skuteczniejszymi na średnie odległości, wprowadziliśmy różne modyfikacje.

 • Zwiększono właściwości przygważdżające lekkich karabinów maszynowych i karabinów samopowtarzalnych na średnie odległości.
 • Zwiększono celność karabinów maszynowych żołnierza wsparcia w trybie celowania.
 • Zmniejszono mnożnik odrzutu dla pierwszego strzału z karabinu Lewis.
 • Zmniejszono mnożnik odrzutu dla pierwszego strzału z karabinu Huot.
 • Zwiększono odrzut poziomy karabinu BAR M1918.
 • Lekkie wersje karabinów maszynowych szybciej zyskują celność podczas ognia ciągłego.
 • Dodano dwójnogi dla lekkich wersji LKM-ów.

Nieznacznie zmniejszono kierunkowy efekt odrzutu i spowodowano, by skalował się prawidłowo pod wpływem modyfikatorów odrzutu, takich jak dwójnogi.

Zmodyfikowano wartości celności PM-ów i LKM-ów na ekranie dostosowania, aby lepiej uwidocznić różnice między nimi.

Hellriegel przegrzewa się teraz trochę wolniej i ma zwiększony odrzut poziomy.

Nieznacznie skrócono czas przeładowania Mle 1903.

Skrócono czas dobycia Mle 1903 oraz Repetierpistole M1912 i przyspieszono animację, aby dodać jej energii.

Nieznacznie zmniejszono szybkostrzelność rosyjskiego 1895 w wersjach piechoty oraz snajperskiej i poprawiono czytelność momentu, w którym można oddać kolejny strzał z tej broni.

Zmodyfikowano mnożniki obrażeń dla amunicji śrutowej, aby dodać im spójności. Pozwoli to wyeliminować trafienia zadające niezamierzenie wysokie i niezamierzenie niskie obrażenia.

Balans gadżetów

Miny dywersyjne są teraz niezniszczalne do chwili detonacji. Uniemożliwia to innym graczom „kradzież” miny dywersyjnej przy pomocy ładunków wybuchowych. Mina dywersyjna ma eksplodować wyłącznie po upływie wyznaczonego czasu.

Do 2 zwiększono zapas bomb pułapek gazowych i zapalających, aby zachęcić do ich użycia zamiast wersji odłamkowej.

Zmodyfikowano balans moździerzy. Gracze mają teraz do wyboru ogień rzadszy, ale celniejszy, oraz częstszy, ale mniej celny.

 • Po rozłożeniu moździerza musi teraz upłynąć trochę czasu, nim uzyska on pełną celność.
 • Zmniejszono celność moździerza w przypadku oddawania szybko kolejnych strzałów.
 • Zmniejszono maksymalny promień rażenia moździerza rozpryskowego żołnierza wsparcia. Aby zadać pełne 65 punktów obrażeń, granat moździerzowy będzie teraz musiał eksplodować bliżej celu.
 • Funkcja wskazywania celu dla moździerza na minimapie pokazuje teraz rzeczywistą dokładność trafienia. Czerwona kropka pojawia się tylko w przypadku maksymalnie celnego trafienia
 • Oba typy moździerza żołnierza wsparcia oprócz granatu domyślnego pozwalają na oddanie dwóch strzałów amunicją dymną. Działanie tej funkcji objaśnia dodana podpowiedź.
 • Moździerz odłamkowy ma teraz taki sam zasięg jak moździerz rozpryskowy.

Granaty karabinowe muszą teraz pokonać większą odległość zanim eksplodują. Ma to zapobiec nadużyciom związanym z wykorzystywaniem ich na krótki dystans.

Ulepszenia gry

Poprawki błędów

Broń

Usunięto opóźnienie pomiędzy użyciem gadżetu lub granatu a możliwością otwarcia ognia z broni głównej lub dodatkowej.

Efekt graficzny wyrzutu łuski z karabinu Madsen przemieszczono w dół, na właściwe miejsce.

Usunięto problem z przypadkowym przeładowywaniem KM-u Lewis.

Skrócono czas przeładowania wydłużonej wersji Autoloading 8, aby lepiej zgrać go z animacją.

Usunięto błąd powodujący brak odrzutu w lewo dla karabinu BAR 1918 w wersji dalekiego zasięgu.

Usunięto błąd powodujący brak widocznego celownika mechanicznego dla strzelby okopowej Piekielnego Wojownika w trybie celowania.

Poprawiono animację przeładowania dla Autoloading 8.25.

Usunięto błąd, w wyniku którego nie była wyświetlana siatka celownicza z szewronem w przypadku karabinu Gewehr 98 w wersji wyborowej.

Dla Selbstlader 1906 w wersji fabrycznej oraz Autoloading 8 .35 w wersjach fabrycznej i wyborowej za każdym razem uzupełniane jest teraz po 10 nabojów.

Gadżety

Usprawniono działanie funkcji przełączania się między bronią główną a granatami karabinowymi podczas przechodzenia w tryb celowania.

Poprawiono wyświetlanie kilofa, aby nie przenikał przez dłoń żołnierza.

Znów jest widoczna podziałka odległości dla peryskopu okopowego.

Poprawiono prędkości granatów karabinowych dla Autoloading 8 w wersji wyborowej.

Wprowadzono poprawkę umożliwiającą użycie moździerza tylko przez gracza, który go rozstawił.

Wprowadzono poprawkę uniemożliwiającą rozstawianie moździerza wewnątrz obiektów.

Ułatwiono rozstawianie moździerza i tarczy okopowej.

Usunięto błąd, w wyniku którego po użyciu przybliżenia widoku obraz nie wracał do stanu wyjściowego podczas korzystania z działa ppanc. piechoty lub Tankgewehr.

Wydłużono czas naciśnięcia przycisku wymagany do dobycia i schowania broni do walki wręcz. Pozwala to unikać przypadkowego dobycia broni do walki wręcz podczas wymiany ognia w zwarciu.

Aktualizacje funkcji gry

RYKOSZETY

 • Smugacze rykoszetujące od pancerzy pojazdów są teraz łatwiej dostrzegalne
 • Dodano dźwięk towarzyszący rykoszetom/słabym trafieniom w pojazdy.

Dodano podpowiedzi informujące o redukcji obrażeń od wybuchów w pozycji leżącej.

Wiele ważnych podpowiedzi będzie się teraz pojawiać trzykrotnie i ani razu więcej.

Dodano uzupełniające podpowiedzi dotyczące gadżetów pojazdowych, których działania część graczy nie potrafiła do końca zrozumieć.

Za uszkodzenie behemota przyznaje się teraz nie tylko po 20 punktów. Punkty przyznawane też będą w przypadku zadania uszkodzeń o mniejszej wartości. Sumaryczna wartość punktowa uszkodzeń jakie można zadać behemotowi nie uległa zmianie.

Usunięto błąd mogący powodować teleportację gracza, który postanowił porzucić działo polowe podczas trwania animacji ładowania pocisku

Dodano obsługę kontrolerów typu joystick.

Ulepszenia gry

Serwer

Poprawiono wydajność serwerów i wykorzystanie łącza dla samolotów.

Poprawiono obsługę zakłóconych sygnałów, obsługę utraty pakietów i pakietów odbieranych w nieprawidłowej kolejności.

Poprawiono wydajność serwerów w związku z drutem kolczastym w świecie gry.

Do elementów aktualizowanych z większą częstotliwością dodano granaty, aby uniknąć sytuacji, gdy gracze odnosili obrażenia od eksplozji, zanim było ją widać na ekranie.

Poprawiono rejestrację trafień dla samolotów, szczególnie podczas krótkodystansowych pojedynków powietrznych.

Poprawiono komunikat pojawiający się po utracie połączenia z serwerem.

Usunięto problemy z matchmakingiem dla serwerów bez limitu czasu trwania rundy.

Wprowadzono równoważenie zespołów w oparciu o poziom umiejętności w danym trybie zamiast poziomu globalnego.

Szereg ulepszeń wydajności serwerów.

Ulepszono narzędzia pomiaru wydajności serwera, aby łatwiej wykrywać problemy graczy z połączeniami sieciowymi.

Usunięto błąd, w wyniku którego gracze dołączający do znajomego bez drużyny lub znajdującego się w pełnej drużynie nie byli umieszczani w tej samej drużynie.

Usunięto szereg częstych i rzadkich błędów powodujących wyłączanie się serwerów.

Ulepszenia gry

Kampania

Konie nie odnoszą już obrażeń w wyniku zderzenia z żołnierzami.

Naprawiono blask smugaczy wystrzeliwanych z wieżyczek stacjonarnych w rozdziale „Mgła wojny”.

Usunięto błąd powodujący blokowanie się samolotu w terenie.

Zaktualizowano szereg podpisów.

Usunięto błąd w rozdziale „Robota dla młodych”, w wyniku którego SI po opuszczeniu pojazdów opancerzonych widziała gracza przez elementy terenu i prowadziła w jego kierunku ogień.

Szereg drobnych poprawek graficznych na wszystkich mapach.

Usunięto kilka „niewidzialnych ścian” na wszystkich mapach.

Naprawiono szereg lewitujących obiektów na wszystkich mapach.

Poprawiono kilka literówek.

Usunięto błąd, w wyniku którego w opowieści „Goniec” żołnierze kierowani przez SI znikali po wyświetleniu się na ekranie wytycznej „Broń linii frontu”.

Dodano brakującą wodę w rozdziale „Na ratunek przyjacielowi”.

Kilka drobnych poprawek dialogów mówionych.

Usunięto opóźnienie powrotu do broni głównej po rzuceniu wabika.

Usunięto błąd, w wyniku którego w rozdziałach „Przełamanie” i „Stal przeciw stali” żołnierze kierowani przez SI przechodzili przez pewne bramy i otwierali je w niewłaściwym kierunku.

Usunięto przycisk kontynuacji gry wyświetlany w sytuacji, gdy rozdział został już ukończony.

Usunięto błąd powodujący nieprawidłowe wyświetlanie postaci Wilsona po tym, gdy gracz użył opcji rozpoczęcia gry od punktu kontrolnego podczas wyświetlania wstawki filmowej z samolotem w rozdziale „Upadek”.

Usunięto błąd, w wyniku którego alarmy nie były dezaktywowane po zniszczeniu głośników.

Po użyciu opcji rozpoczęcia gry od punktu kontrolnego wytyczne na początku rozdziału „Upadek” są teraz wyświetlane tylko raz.

Gracz nie może już się cofnąć po wejściu do okopów w rozdziale „Upadek”.

Ciężki karabin maszynowy na szczycie wagonu w rozdziale „Ukryć się na widoku” jest teraz wyświetlony prawidłowo.

Usunięto błąd powodujący niewyświetlanie wytycznych po wczytaniu ostatniego punktu kontrolnego w rozdziale „Stal przeciw stali” oraz błąd powodujący brak aktualizacji wytycznych, jeśli gracz wsiadł do Bess przed wyświetleniem wytycznej „Wróć do czołgu”.

Usunięto błąd, w wyniku którego naciśnięcie przycisku skoku mogło spowodować nieprawidłowe wyświetlenie animacji rozpoczęcia korzystania z broni przeciwlotniczej w opowieści „Wysoko postawieni znajomi”.

Usunięto błąd powodujący wyświetlanie z opóźnieniem wytycznych w menu pauzy.

Usunięto problem z SI na szczycie wzgórza w rozdziale „Stal przeciw stali”.

Usunięto błąd mogący powodować znikanie znaku celowniczego w uszkodzonym czołgu FT.

Usunięto błąd, w wyniku którego gracz nie mógł wsiąść na konia zablokowanego przez ścianę

Zmodyfikowano właściwości drutu kolczastego, aby SI mogła obserwować przez niego teren oraz strzelać.

Usunięto błąd, w wyniku którego w rozdziale „Stal przeciw stali” dialogi z wnętrza czołgu były odtwarzane po jego opuszczeniu przez gracza.

Poprawiono pozycję wskaźnika trafień w trybie celowania w samolotach.

Usunięto błąd, w wyniku którego wrogowie kierowani przez SI przerywali walkę, gdy nie widzieli gracza, nawet jeśli ten zadawał im obrażenia.

Usunięto rzadki błąd, w wyniku którego SI nie widziała gracza przemieszczającego się konno.

Usunięto błąd powodujący wyłączanie się klienta po dłuższej grze w trybie kampanii.

Usunięto błąd braku efektu wizualnego podczas strzelania po przerwaniu przez gracza naprawy czołgu.

Usunięto błąd powodujący nieprawidłowe wyświetlanie zapasu amunicji po podniesieniu broni należącej do SI w rozdziale „Ukryć się na widoku”.

Usunięto błąd, w wyniku którego czołgi kierowane przez SI nie atakowały gracza w rozdziale „Stal przeciw stali”.

Usunięto błąd, w wyniku którego w rozdziale „Mgła wojny” żołnierze kierowani przez SI spadali przez drewnianą wieżę w bazie artylerii.

Xbox One: Usunięto błąd mogący powodować wyłączanie się gry podczas jazdy czołgiem.

Ulepszenia gry

Mapy

Poprawiono głębię destrukcji terenu na mapach „Monte Grappa” i „Skraj monarchii”.

Usunięto szereg błędów powodujących lewitowanie obiektów nad powierzchnią mapy.

Zmodyfikowano granice obszaru działań na mapach „Skraj monarchii” i „Monte Grappa”, aby gracze nie mieli dostępu do elementów tła.

Wprowadzono szereg poprawek związanych z punktami odrodzeń w trybie Gołębie Wojenne.

Zmodyfikowano punkty odrodzeń dla samolotów na mapie „Skraj monarchii” w Operacjach, aby były mniej podatne na ostrzał z behemotów.

Usunięto błędy powodujący wyświetlanie artefaktów na wodzie na mapie „Suez”.

Zmodyfikowano teren na kilku mapach, aby usunąć dziury w podłożu.

Usunięto kilka „niewidzialnych ścian” na wszystkich mapach.

Usunięto błąd powodujący wyświetlanie artefaktów na wodzie sadzawki na mapie „Salonowy blitzkrieg”.

Ograniczono intensywność blasku słońca na mapach „Suez” i „Salonowy blitzkrieg”.

Usunięto „szew” na teksturze nieba na mapie „Salonowy blitzkrieg”.

Zmodyfikowano szereg obiektów, których nie dawało się sprawnie przeskoczyć.

Ognie na ziemi na mapie „Amiens” zadają teraz graczom obrażenia.

Usunięto ciężki karabin maszynowy w pobliżu flagi G na mapie „Skraj monarchii” w Podboju.

Usunięto problem związany z brakiem synchronizacji klient/serwer umożliwiający prowadzenie skutecznego ognia przez podwójne drzwi bunkra na mapie „Monte Grappa”.

Szereg drobnych poprawek graficznych.

Ulepszenia gry

Interfejs

Na minimapie nie są już oznaczane pojazdy i konie z zerowym zdrowiem.

Minimapa resetuje się teraz prawidłowo po użyciu opcji „Reset”.

Zmieniono tytuł wyświetlany nad listą opcji minimapy z „HUD” na „Minimapa”.

Usunięto błąd powodujący nieprawidłowe wyświetlanie podpowiedzi dotyczących przycisków dla wszystkich klas pojazdowych.

Imię pobliskiego gracza na ekranie wyboru drużyny ma teraz prawidłowy kolor pomarańczowy.

Poprawiono kilka literówek.

Poprawiono kilka nachodzących na siebie tekstów.

Poprawiono działanie ekranu kalibracji.

Ikona pociągu pancernego wyświetla się teraz w kolorze czerwonym dla członków wrogiego zespołu.

Zaktualizowano grafiki broni wyświetlane w pakietach bojowych.

Zaktualizowano ekran dołączania/opuszczania drużyny.

Usunięto błąd mogący powodować wyświetlanie niewłaściwej broni i skórki na ekranie drużyny.

Usunięto błąd, w wyniku którego przed rozpoczęciem rundy jeden nad drugim wyświetlane były dwa liczniki czasu do jej rozpoczęcia.

Usunięto błąd powodujący wyświetlanie na ekranie odrodzeń powiadomienia „Pod ostrzałem” dla niewybranych członków drużyny.

Usunięto błąd powodujący wyświetlanie niewłaściwych ikon w rejestrze zabójstw.

Usunięto błąd powodujący niewyświetlanie okienek informacyjnych dla niektórych funkcji pojazdów.

Usunięto błąd powodujący w niektórych przypadkach nieprawidłowe wyświetlanie wizualnego elementu przejmowania flagi.

Usunięto błąd powodujący naliczanie nienależnej premii za zabicie granatem zapalającym.

Usunięto błąd powodujący wyświetlanie nieprawidłowej liczby otrzymanych odznaczeń na koniec operacji.

W Operacjach dodano podpowiedzi dla obu zespołów, informujące o tym, co robić po przejęciu sektora.

Usunięto błąd powodujący wyświetlanie interfejsu ekranowego po przejściu na ekran kuli ziemskiej.

Z ekranu odrodzeń usunięto interfejs rozkazów i zastąpiono go znacznikiem rozkazu na celu.

Usunięto błąd powodujący zamianę kolorów dla reanimacji w drużynie i zespole.

Usunięto błąd powodujący drganie ikony zgonu na ekranie odrodzeń i minimapie.

Ikona kucania/leżenia nie jest już wyświetlana, gdy żołnierz znajduje się w pojeździe.

Na ekranie dostosowania broni wyświetlana jest teraz prawidłowa liczba nabojów dla SMLE Lawrence'a z Arabii.

Opcja nakładania skórek na broń jest widoczna na ekranie dostosowania broni, nawet jeśli gracz nie odblokował jeszcze żadnych skórek.

Dodano widoczne statystyki dla Villar Perosa.

Rozwiązano problem z nakładaniem się ekranów w przypadku zakończenia rundy w momencie, gdy gracz ogląda filmik wprowadzający.

Dodano brakujące elementy graficzne linii frontu widoczne na kuli ziemskiej dla operacji „Kaiserschlacht”, „Podbój piekieł” i „Żelazne mury”.

Dodano możliwość filtrowania zawartości rejestru zabójstw. Dostępne opcje to: wszyscy zabici, zabici przez gracza oraz pobliscy zabici.

HUD – komunikaty „Wykonano rozkaz ataku/obrony” mają teraz prawidłowy kolor zielony.

Usunięto błąd powodujący wybór niewłaściwej drużyny na ekranie drużyn.

Usunięto błąd powodujący wyświetlanie czarnego tła w menu pauzy.

Usunięto błąd, w wyniku którego śledzony medal nie był wyświetlany prawidłowo w menu pauzy.

PS4: Usunięto błąd powodujący brak podświetlenia w jednym z podmenu Opcji.

Xbox One: Naprawiono nieprawidłowe wyświetlanie czcionek.

Ulepszenia gry

Dźwięk

Usunięto błąd, w wyniku którego krzyki wyrzuconego w powietrze żołnierza mogły być przerywane, gdy jego ciało uderzało raz za razem w kolejne obiekty.

W szeregu przypadków poprawiono synchronizację dialogów mówionych.

Usunięto błąd, w wyniku którego ostrzeżenie głosowe o gazie odtwarzane było w niewłaściwych momentach, słyszalne było zbyt długo i ze zbyt dużej odległości.

Usunięto błąd związany z dialogami mówionymi mogący powodować dwukrotną aktywację sekwencji zakończenia rundy po zmianie zespołów.

Usunięto błąd powodujący wyłączanie się gry po zbyt szybkim przełączeniu z systemu Atmos na inny system.

Zmodyfikowano dźwięk silników motocykli w zależności od terenu.

Usunięto odgłos wyrzucania łuski dla karabinka Pieper.

Dostosowano synchronizację odgłosu wystrzałów dla karabinu BAR M1918.

Naprawiono fazowanie dźwięku dla działa fortecznego.

Zmieniono dźwięk nadlatujących pocisków wystrzeliwanych z artylerii zamontowanej na pociągu pancernym.

Usunięto błąd powodujący opóźnione rozpoczęcie odtwarzania wprowadzającego tematu muzycznego w Operacjach na PS4 i Xbox One.

Usunięto błąd, w wyniku którego odtwarzanie muzyki nie było kontynuowane po zakończeniu ostatniej rundy w Operacjach.

Poprawiono czasy wyświetlania podpisów.

Dodano diagonalne raycasty i zmodyfikowano obliczenia, aby poprawić detekcję w lokacjach otwartych i zamkniętych.

Usunięto błąd powodujący odtwarzanie pierwszoosobowych efektów dźwiękowych podczas poruszania kamerą trzecioosobową dla niektórych pojazdów.

Usunięto błąd, w wyniku którego muzyka odtwarzana podczas wczytywania nie była wyciszana po wejściu do gry.

Usunięto błąd, w wyniku którego po wyjściu do menu i rozpoczęciu gry muzyka z menu nie zostawała wyciszona.

Wyłączono efekt dopplera dla jazdy konno.

Usunięto błąd, w wyniku którego po wypłynięciu gracza spod wody dźwięk aż do chwili zgonu pozostawał zniekształcony.

Poprawiono synchronizację dźwięków dobywania karabinka Pieper M1893 i karabinu BAR M1918.

PS4: Usunięto błąd mogący powodować przerywanie dźwięków odtwarzanych podczas prowadzenia ognia z broni szybkostrzelnej.

PS4: Usunięto błąd, w wyniku którego zresetowanie ustawień dźwięku nie powodowało zresetowania języka dialogów mówionych.

* WYMAGANA GRA BATTLEFIELD 1 NA ODPOWIEDNIĄ PLATFORMĘ (SPRZEDAWANA OSOBNO), WSZYSTKIE AKTUALIZACJE GRY, POŁĄCZENIE INTERNETOWE, KONTO EA ORAZ (W PRZYPADKU GRAJĄCYCH NA KONSOLACH) KONTO XBOX LIVE GOLD LUB PLAYSTATION PLUS.